Patiëntgerichtheid bij zorginnovatie (eindrapport)

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw stelt trots het eindrapport van het project 'Patiëntgerichtheid bij zorginnovatie' voor.

Via het project ‘Patiëntgerichtheid bij zorginnovatie’ wou het Vlaams Patiëntenplatform de innovatienoden van patiënten en hun mantelzorgers verbinden met het zorgaanbod. Het project had als doel om:

 • patiënten(verenigingen) te ondersteunen bij het vertalen van behoeften van chronische patiënten naar innovatienoden,
 • in co-creatie innovatienoden van patiënten realistisch in beeld te brengen,
 • bedrijven, onderzoekers, zorgverleners en overheden te ondersteunen om bij zorginnovatie het aspect van ‘patiëntgerichtheid’ op een goede manier in de praktijk om te zetten en
 • te werken aan vraaggestuurde innovatie.

Het project, dat in samenwerking met de bureau’s shiftN en Pars Pro Toto gebeurde en van september 2013 tot en met april 2014 liep, leverde onder meer de volgende resultaten op:

 • een nieuwe manier om groepen van chronische patiënten te onderscheiden op basis van vergelijkbare behoeften,
 • een overzicht van participatieve technieken die toelaten om het perspectief van patiënten binnen zorginnovatie in te brengen,
 • gedetailleerde persona’s en themakaarten, gebaseerd op ervaringen van patiënten, die gebruikt kunnen voor brainstormprocessen bij zorginnovatie en
 • ideeën rond vijf innovatiedomeinen:
  1. bevorderen van zelfredzaamheid,
  2. bevorderen van herstel en aanvaarding van ziekte,
  3. bevorderen van empathie en destigmatisering van mensen met beperkingen,
  4. bieden van respijt voor mantelzorgers en
  5. bevorderen van wederkerigheid.

Het eindrapport en de bijlagen kan je hier downloaden:

Eindrapport

Bijlage 1 – Bevraging ledenverenigingen

Bijlage 2 – Spreiding ledenverenigingen

Bijlage 3 – Inventaris participatieve methodieken

Bijlage 4 – Dagboek

Bijlage 5 – Brainstorminstrument

Bijlage 6 – Poster personafiches en behoeftenkaarten

Bijlage 7 – Inventaris van gebrainstormde ideeën


Het project ‘Patiëntgerichtheid bij zorginnovatie’ van het Vlaams Patiëntenplatform vzw kadert binnen Flanders’ Care, het programma van de Vlaamse overheid om door innovatie kwaliteit van zorg te verbeteren en duurzaam ondernemerschap te stimuleren.  Flanders’ Care is één van de voornaamste pijlers van ViA (Vlaanderen in Actie), het ambitieuze toekomstproject van Vlaanderen.

       

Voor meer informatie over het project 'Patiëntgerichtheid bij zorginnovatie' kan je terecht bij Ilse Weeghmans (ilse.weeghmans@vlaamspatientenplatform.be of 016 23 05 26).