OPROEP - INFORMEER PATIËNTEN OVER DERDEBETALER!

Hoewel de meningen van alle betrokken partijen over de derdebetalersregeling  sterk uiteenlopend zijn, is er toch één ding waarover we het allen eens lijken te zijn: patiënten die het financieel moeilijk hebben moeten beroep kunnen doen op deze maatregel!

Het Vlaams Patiëntenplatform, het Netwerk tegen Armoede en de Gezinsbond stellen vast dat er in de eerste plaats een groot gebrek is aan informatie. Er heerst veel verwarring rond de derdebetaler: hoe werkt het precies, wie heeft er recht op, is dat goedkoper…? Sommige rechthebbende patiënten melden dat hun huisarts weigert om de derdebetaler bij hen toe te passen. Bovendien zijn er heel wat mensen die nood hebben aan de derdebetalersregeling, maar er niet naar durven vragen.

Met een informatiecampagne willen we patiënten met financiële moeilijkheden en bereidwillige huisartsen dichter bij elkaar brengen. Hiervoor werd een eenvoudige en louter informatieve affiche ontworpen die geen enkele verwijzing naar een specifiek standpunt rond de derdebetaler bevat. Het is de bedoeling dat huisartsen die interesse hebben de affiche downloaden, afdrukken en ophangen in de wachtzaal. Het ontwerp kan zowel in kleur als in zwart/wit afgedrukt worden, op A4- of A3-formaat.

Het Vlaams Patiëntenplatform, het Netwerk tegen Armoede en de Gezinsbond roepen alle huisartsen op om deze affiche op te hangen in hun wachtzaal. Hiermee kunnen huisartsen een duidelijk signaal geven dat zij bereid zijn om de derdebetalersregeling toe te passen wanneer een rechthebbende patiënt erom vraagt.

Klik op de affiche om een printbare versie te openen:

Poster derdebetaler

Persbericht “Oproep - informeer patiënten over de derdebetalersregeling”

Meer informatie over de derdebetalersregeling vind je ook terug op onze website.