Bestuur

De concretisering van de doelstellingen van het Vlaams Patiëntenplatform gebeurt door het Bestuur, samengesteld is uit elf bestuurders.

De bestuurders werden voorgedragen door de vereniging die zij vertegenwoordigen en verkozen door de Algemene Vergadering. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het vastleggen van de beleidslijnen, gebaseerd op de statuten. Het Bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor alle inhoudelijke en uitvoerende beslissingen.

Het Bestuur van het Vlaams Patiëntenplatform is als volgt samengesteld:


Voorzitter

Ulrike Pypops
Mucovereniging vzw 

Ondervoorzitter

Sybiel Verstraete
MS-Liga Vlaanderen vzw 

Penningmeester

 Christine Baelus*
 Astma en Allergiekoepel vzw
 

Leden

Gemma Reynders-Broos* (Ere-voorzitter)
Crohn en Colitis ulcerosa Vereniging vzw 

Jean-Pierre Blondeel
Hodgkin en non-Hodgkin vzw

Wim Colle
Vzw Pulmonale Hypertensie

Karel Henderickx*
Expert

Hilde Lamers*
Expert

Lia Le Roy
Werkgroep Hersentumoren vzw

Geert Van Isterdael*
UilenSpiegel vzw 

Peter Gielen
Expert Trefpunt Zelfhulp vzw

 

*stichtend lid