Actie 2014: dag van de patiëntenrechten


  Naar aanleiding van de Europese dag van de rechten van de patiënt op 18 april 2014 heeft het VPP, in samenwerking met het Vlaams Apothekersnetwerk (VAN), in meer dan 2500 apotheken in Vlaanderen folders met uitleg over je patiëntenrechten verspreid. De folder bevat enkele richtvragen en tips die je als patiënt kan hanteren in je gesprek met je apotheker, je huisarts, je kinesitherapeut, je tandarts of je verpleegkundige aan huis.

VAN steunt deze actie omdat zij communicatie tussen patiënt en apotheker heel belangrijk vindt en actief wil meewerken aan de bekendmaking van de rechten van de patiënt. Apothekers kunnen patiënten begeleiden bij hun contacten met zorgverleners en kunnen hen informeren over hun rechten zoals het recht op toestemming, het recht om een tweede opinie te vragen en het recht op informatie (bijvoorbeeld met een medicatieschema). Patiënten en apothekers kunnen dus samen kiezen voor de beste zorg. 

Klik hier om de folder 'Samen gaan voor dialoog in de zorg!' te bekijken. 

Werk aan de winkel: naar een regionale verankering van de ombudsdienst voor ambulante klachten

De wet patiëntenrechten geeft je als patiënt de kans om klacht neer te leggen wanneer je niet tevreden bent van de zorg. Als je een klacht hebt over een ambulant werkende beroepsbeoefenaar zoals een huisarts, een tandarts, een kinesitherapeut, een verpleegkundige aan huis, een tandarts, een vroedvrouw of een apotheker kan je hiervoor terecht bij de federale ombudsdienst ‘Rechten van de patiënt’. Deze dienst is echter enkel in Brussel gevestigd en is onderbemand. Patiënten ervaren deze afstand als een drempel om klacht neer te leggen.  

Het is ook belangrijk om klachtenbehandeling te zien als een onderdeel van een kwaliteitsbeleid. Als zorgverleners aan kwaliteit willen werken, is het belangrijk dat ze ook zicht hebben op de vragen en klachten van patiënten in hun regio. Daarom is het belangrijk dat klachtrecht laagdrempelig is én verankerd wordt in een kwaliteitsbeleid.

Op 18 april, dag van de patiëntenrechten, vraagt het VPP meer aandacht voor:

  • de bekendmaking van de wet patiëntenrechten bij onder andere je apotheker, huisarts, verpleegkundige aan huis, kinesitherapeut en tandarts,
  • een toegankelijk klachtrecht dichter bij huis voor de patiënt en
  • een regionaal georganiseerd klachtrecht dat een onderdeel vormt van een kwaliteitsbeleid. Op die manier kunnen eerstelijnswerkers ook werken aan kwaliteitsbevorderende maatregelen op basis van de klachten in hun regio. 

Klik hier om het volledige persbericht (17.04.2014) te lezen. 

 

Meer informatie

 

Op 18 april 2014 ondernamen ook heel wat ziekenhuizen eigen acties om de rechten van de patiënt bekend te maken. Een overzicht van hun activiteiten vind je hier!

 

In 2013 lanceerde het Vlaams Patiëntenplatform de postercampagne 'Ken je patiëntenrechten!'.