Uit: Samenspraak 81 | Inhoudstafel >

Edito

Ziekenhuizen maken er werk van - Een patiëntgerichte website

Het Vlaams Patiëntenplatform neemt actief deel aan het kwaliteitsindicatorenproject VIP² algemene ziekenhuizen. In dat kader ontwikkelde het VPP twee patiëntgerichte indicatoren, namelijk de ‘Vlaamse Patiënten Peiling’ en de indicator ‘patiëntgerichtheid van de ziekenhuiswebsite’.

De Vlaamse Patiënten Peiling is een vragenlijst die de ervaringen van patiënten met de kwaliteit van de zorg nagaat. De indicator ‘patiëntgerichtheid van de ziekenhuiswebsite’ gaat na in welke mate ziekenhuiswebsites informatie aanbieden die relevant, toegankelijk, gebruiksvriendelijk en ‘vindbaar’ is voor patiënten. Het VPP ontwikkelde dit instrument op basis van literatuurstudie en bestaande instrumenten, de inbreng van ziekenhuismedewerkers en uiteraard de inbreng van patiëntenvertegenwoordigers. In het najaar van 2012 konden patiëntenvertegenwoordigers via een elektronische vragenlijst aanduiden welke elementen zij belangrijk vonden voor ziekenhuiswebsites. In het voorjaar van 2013 werden ze opnieuw betrokken bij een voorstudie van de indicator. Het instrument is onderverdeeld in acht categorieën en bestaat uit 49 items. In het bijgevoegde kader vind je meer informatie en enkele voorbeelden. De meting gebeurt jaarlijks in de maanden juli en augustus door medewerkers van het VPP.

Categorieën van de indicator
             
 1. Gebruiksvriendelijkheid & toegankelijkheid
  Bv. aanwezigheid zo ekmachine, weergave op mobiele toestellen
 2. Praktische informatie
  Bv. parkeerinformatie, contactinformatie
 3. Visie en beleid van het ziekenhuis
  Bv. samenwerking met patiëntenverenigingen, visie op dwangmaatregelen, kwaliteitsindicatoren
 4. Zorgaanbod
  Bv. overzicht van artsen en hun (sub)specialisaties, verzekeringsstatus artsen
 5. Informatie over de kostprijs van zorg
  Bv. standaardprijzen, prijsramingen veelvoorkomende ingrepen, conventioneringsstatus
 6. Informatie over privacy & patiëntenrechten
  Bv. informatie over patiëntenrechten, privacyreglement ziekenhuis, melden van medische incidenten
 7. Patiëntenvoorlichting & -ervaringen
  Bv. aanwezigheid van voorlichtingsinformatie, resultaten patiënttevredenheidsonderzoek
 8. Interactiemogelijkheden van de website
  Bv. sociale media, beveiligde toegang tot elektronisch patiëntendossier

In 2014 vond een eerste meting plaats bij 44 ziekenhuizen. Tabel 1 toont de verdeling van de resultaten voor 2014.

Tabel 1. Resultaten 2014
Minst gunstige categorie (0-18%) 0 websites
Ongunstige categorie (19-37%) 11 websites
Matige categorie (38-54%) 17 websites
Beste categorie (55-100%) 13 websites

 

In 2015 vond de meting plaats bij 49 ziekenhuizen. Tabel 2 toont de verdeling van de resultaten voor 2015.

Tabel 2. Resultaten 2015
Minst gunstige categorie (0-19%) 0 websites
Ongunstige categorie (20-38%) 7 websites
Matige categorie (39-57%) 13 websites
Beste categorie (58-100%) 29 websites

 

We zien voor 2015 een sterke verbetering van de resultaten tegenover 2014. Verscheidene ziekenhuizen investeerden in een nieuwe website of verbeterden hun bestaande website.

Stethoscoop

Momenteel voldoen de websites het best aan de volgende criteria:

 • ‘vindbaarheid’ van de website via zoekmachines (100%),
 • nieuwsrubriek op homepage (96%),
 • informatie vindbaar in 3 clicks (96%),
 • laadsnelheid van de website (92%) en
 • informatie over patiëntenrechten (92%).

De laagste scores vinden we terug voor:

 • toegang elektronisch patiëntendossier (2% = 1 ziekenhuis),
 • het behaald hebben van het AnySurferlabel voor toegankelijke websites (6%),
 • vermelden van datum en kwalificaties van de auteur bij
 • medische informatie (13%),
 • prijsramingen voor veel voorkomende aandoeningen en ingrepen (17%) en
 • vermelden van samenwerkingsverbanden met patiëntenverenigingen (18%).

Ten slotte geven we nog graag mee voor welke elementen de grootste verbetering merkbaar was.

Ondanks de sterke stijging is er voor sommige van deze elementen echter nog veel werk aan de winkel. Het gaat om:

 • printvriendelijkheid van webpagina’s,
 • informatie over visie en beleid rond dwangmaatregelen,
 • overzicht en foto’s van artsen,
 • overzicht en foto’s van contactpersonen van verpleegafdelingen en medische diensten,
 • bijkomende informatie over de artsen: specialisaties en interessegebieden,
 • vermelden van datum & kwalificaties van de auteur bij medische informatie,
 • informatie over de conventioneringsstatus van artsen,
 • contactgegevens van de financiële dienst,
 • informatie over het melden van medische incidenten, klachten en suggesties,
 • informatie over patiëntenverenigingen via www.zelfhulp.be,
 • informatie over de resultaten van een onderzoek naar patiëntenervaringen,
 • voorlichtingsinformatie en
 • informatie over het aanbod van patiëntenvoorlichting.

Voor meer informatie kan je terecht bij Else Tambuyzer (else.tambuyzer@vlaamspatientenplatform.be of 016 23 05 26).

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.