Uit: Samenspraak 78 | Inhoudstafel >

Edito

Ziekenhuisfinanciering: eindrapport en verslag van de denkdag

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw bevroeg begin dit jaar zijn leden over hun ervaringen en verbetersuggesties inzake ziekenhuiszorg. Deze bevraging kaderde in het huidige debat over de hervorming van de ziekenhuisfinanciering.

Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block kondigde reeds aan dat het landschap van de Belgische ziekenhuizen aan vernieuwing toe is. Er is nood aan meer samenwerking tussen ziekenhuizen, een rationele verdeling van expertisedomeinen, andere financieringsmodellen voor zorg, enzovoort. Het Vlaams Patiëntenplatform wil dat ook de stem van de patiënt in het debat over de toekomst van Belgische ziekenhuizen gehoord wordt. Aan onze verenigingen vroegen we daarom het volgende:

 • Welke ziekenhuiszorg hebben patiënten nodig? Is bepaalde zorg overbodig of afwezig?
 • Wat verstaan patiënten onder basiszorg, gespecialiseerde zorg en academische zorg? Hoe verloopt revalidatie?
 • Zijn patiënten bereid om zich verder te verplaatsen voor ziekenhuiszorg? Zo ja, onder welke voorwaarden?
 • Kennen patiënten voorbeelden van goede of slechte samenwerking tussen ziekenhuizen?
 • Wordt er na ziekenhuisontslag afgestemd met de thuiszorg?

Op 22 mei 2015 kwamen vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen samen om verder na te denken over de hervorming van het Belgische ziekenhuislandschap. Tijdens deze denkdag hebben we ook het plan van minister De Block over de ziekenhuishervorming besproken en de analyse van onze bevraging afgetoetst.

De resultaten van de bevraging en denkdag leidden uiteindelijk tot een rapport met  10 aanbevelingen rond ziekenhuisfinanciering, namelijk:

 1. zet in op multidisciplinaire aanpak van chronische aandoeningen,
 2. stimuleer samenwerking tussen zorgverleners,
 3. stimuleer samenwerking tussen ziekenhuizen,
 4. zorg voor een vlotte samenwerking tussen het ziekenhuis, de eerstelijnszorg én de patiënt,
 5. garandeer een goede kwaliteit,
 6. verbreed het aanbod van psychosociale ondersteuning,
 7. veranker patiëntenvoorlichting structureel in ziekenhuizen
 8. stimuleer het delen van gegevens,
 9. zorg voor kwaliteitsvol en betaalbaar ziekenvervoer en
 10. zorg voor afstemming tussen de verschillende actieplannen.

Onze verenigingen zullen een gedrukt exemplaar van het rapport ontvangen in de zomerperiode. Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de medewerkers via info@vlaamspatientenplatform.be of 016 23 05 26.

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.