Uit: Samenspraak 101 | Inhoudstafel >

Edito

Ziekenhuisbarometer: zelfde ingreep, zelfde kamer, totaal andere kostprijs?

Jaarlijks onderzoekt de Christelijke Mutualiteit de ziekenhuisfacturen van haar klanten en brengt de resultaten van dit onderzoek samen in de ziekenhuisbarometer. Wat leert dit onderzoek ons? Hoeveel kost een bepaalde ingreep in het ziekenhuis in jouw buurt? En is het duurste ziekenhuis ook het beste? Je komt het te weten in dit artikel. We geven je ook enkele tips om je ziekenhuisfactuur onder controle te houden.

Resultaten van de ziekenhuisbarometer

Uit de ziekenhuisbarometer van 2019 blijkt dat een éénpersoonskamer gemiddeld zes keer duurder is dan een twee- of meerpersoonskamer. De kostprijs van een éénpersoonskamer blijft de laatste jaren stijgen en ook het verschil met een twee- of meerpersoonskamer neemt toe.

In kamers voor twee of meer personen zijn ereloonsupplementen verboden[1]. Toch kan ook in zo’n kamer je factuur hoog oplopen. Voor een borstreductie omwille van functionele hinder bijvoorbeeld, betaal je in het ene ziekenhuis meer dan 2000 euro uit eigen zak en in een ander ziekenhuis maar 100 euro. Dezelfde ingreep, hetzelfde kamertype, maar wel 20 keer goedkoper…

Niet alleen het kamertype speelt een rol in je factuur. Ook in meerpersoonskamers kunnen de prijzen voor dezelfde ingreep sterk verschillen. Geen enkele patiënt is hetzelfde en geen enkele operatie is identiek waardoor er kleine verschillen kunnen zijn in de materiaalkosten van een ingreep. Maar deze volstaan niet om de grote prijsverschillen te verklaren. Het verschil zit voornamelijk in welke mate het ziekenhuis vergoedingen aanrekent die niet door de ziekteverzekering worden terugbetaald zoals (para)medische honoraria[2].

We moeten wel opmerken dat de resultaten van de ziekenhuisbarometer gebaseerd zijn op gegevens van 2018. Sinds 1 januari 2019 werd er voor enkele veel voorkomende ingrepen (bijvoorbeeld bevalling, plaatsen van een heupprothese, verwijderen van de galblaas) een forfait afgesproken. De kostprijs van deze ingrepen is dan identiek in alle ziekenhuizen. Maar het forfait slaat alleen op de erelonen van zorgverstrekkers. Ereloonsupplementen, medicatie, implantaten ... zijn niet vastgelegd. Er kunnen nog steeds verschillen bestaan in de uiteindelijke kostprijs tussen ziekenhuizen.

Hoe duur is jouw ziekenhuis?

CM bracht voor vijf vaak voorkomende ingrepen per ziekenhuis in kaart hoeveel je er moet voor betalen, zowel in een eenpersoonskamer als in een kamer voor twee of meer personen. Voor de eenpersoonskamers wordt aangeduid hoe 'duur' of 'goedkoop' het ziekenhuis is ten opzichte van andere ziekenhuizen. Je kan dit bekijken voor de volgende ingrepen:

·        Bevalling;

·        Cataract-ingreep;

·        Plaatsen heupprothese;

·        Verwijderen galblaas;

·        Verwijderen meniscus knie.

Ben je benieuwd naar het ziekenhuis in jouw buurt? Neem een kijkje op https://www.cm.be/actueel/onderzoeken/ziekenhuisbarometer-2018/interactieve-kaarten-per-ingreep

Foto: Freepik

Is het duurste ziekenhuis ook het beste ziekenhuis?

Het Vlaams Instituut Kwaliteit van Zorg (VIKZ) maakte op 19 december 2019 bekend hoe patiënten de zorg in de Vlaamse ziekenhuizen ervaren. Deze resultaten zijn gebaseerd op de Vlaamse Patiënten Peiling, een vragenlijst opgesteld door het Vlaams Patiëntenplatform. Die vragenlijst maakt deel uit van de kwaliteitsmetingen in ziekenhuizen.

Eén van de vaststellingen uit de Vlaamse Patiënten Peiling is dat ziekenhuizen patiënten onvoldoende informeren over hun behandeling en over de kostprijs. Zo merkten we uit de resultaten dat slechts de helft van de patiënten geïnformeerd werd over de kosten voor een opname.

Wanneer we deze resultaten naast de ziekenhuisbarometer leggen dan is er niet per se een verband tussen de prijs van een ziekenhuis en de tevredenheid. Maar er is wel een samenhang tussen de prijs en de informatie die patiënten over kosten krijgen. Met andere woorden: hoe duurder het ziekenhuis, hoe minder informatie de patiënt ontvangt over de kostprijs.

Het Vlaams Patiëntenplatform zet daarom in op verbeteracties rond informatie over kostprijs in 2020 voor alle Vlaamse ziekenhuizen. We gaven het startschot voor deze acties met een inspiratiesessie over kostprijsinformatie. Je leest hier meer over in onze vorige nieuwsbrief (Samenspraak november 2019).

Wil je weten hoe het ziekenhuis in jouw buurt scoort op de Vlaamse Patiënten Peiling? Surf naar www.zorgkwaliteit.be

Tips om je ziekenhuisfactuur onder controle te houden

1.    Vraag voor je opname een raming van de kostprijs van je ziekenhuisopname met een duidelijk onderscheid tussen een opname in een eenpersoonskamer of in een kamer voor twee of meer personen. Heel wat ziekenhuizen bieden op hun website kostenramingen aan voor veel voorkomende ingrepen.

2.    Denk goed na of je opgenomen wil worden in een eenpersoonskamer of een kamer voor twee of meer personen. In een kamer voor twee of meer personen mogen geen ereloonsupplementen aangerekend worden. Lees de opnameverklaring vooraf rustig door op de website van het ziekenhuis zodat je weet wat je zal ondertekenen. Op de opnameverklaring duid je namelijk je kamerkeuze aan.

3.    Als je een hospitalisatieverzekering hebt, ga dan goed na wat ze (niet) dekt. Zo is het belangrijk om te weten wat het maximale percentage ereloonsupplementen is dat je verzekering dekt.

4.    Durf aan je zorgverlener te vragen hoeveel een behandeling je zal kosten. Zij zijn wettelijk verplicht om je te informeren over de te verwachten kostprijs. Zijn er kosten waarin de wettelijke ziekteverzekering niet tussenkomt? Bespreek dan de alternatieven met je arts om samen tot de beste oplossing te komen

5.   Vraag ook na wat de conventiestatus van je zorgverlener is en of er bepaalde voorschotten aangerekend zullen worden.

6.    Kies bewust welke diensten die los staan van de medische zorg je wil gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een kapper of een pedicure die bij jou op de kamer komt. Op de website van je ziekenhuis vind je de lijst met ‘diverse kosten’. Of vraag ernaar in het ziekenhuis! Alleen diensten waar je uitdrukkelijk om gevraagd hebt, mogen aangerekend worden.

7.    Leg je ziekenhuisfactuur steeds voor aan je ziekenfonds voordat je ze betaalt. Consulenten kunnen uitleg geven en gaan na of er geen fouten in staan. Is dat het geval? Dan kan de dienst Ledenverdediging je factuur betwisten bij het ziekenhuis.

8.    Neem zelf contact op met je ziekenhuis indien je je factuur door omstandigheden niet tijdig kan betalen.

Bronnen:

·        CM-persbericht 16 december 2019: 'Ziekenhuisbarometer: zelfde ingreep, zelfde kamertype, totaal andere kostprijs', https://www.cm.be/professioneel/pers/persberichten-2019/ziekenhuisbarometer

·        15e  CM Ziekenhuisbarometer, December 2019, https://www.cm.be/media/Ziekenhuisbarometer-volledig-rapport_tcm47-63116.pdf

·        Vrt Nws, Stefan Grommen, 16 december 2019, ‘Zelfde ingreep, zelfde soort kamer, enorm prijsverschil: minister De Block hekelt "truc van de foor" van ziekenhuizen’, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/12/13/zelfde-ingreep-enorm-prijsverschil-zelfs-bij-meerpersoonskamer/

·        VPP-Persbericht 19 december 2019: ‘Vlaams patiëntenplatform wil hoge kwaliteit van zorg voor elke patiënt in elk ziekenhuis’


[1] Meer uitleg over supplementen kan je vinden in de vorige Samenspraak van november 2019.

[2] Medische en paramedische honoraria of erelonen zijn vergoedingen waarmee je de onderzoeken en behandelingen betaalt van artsen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen, logopedisten...

 

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.