Uit: Samenspraak 77 | Inhoudstafel >

Goed om te weten

Wist je dat... het VPP een vormingsaanbod heeft?

Door de jaren heen bouwden de personeelsleden van het Vlaams Patiëntenplatform vzw een uitgebreide expertise op over de thema’s waar ze rond werken. Deze kennis kunnen ze in de vorm van infosessies of vormingen delen met anderen. Voor onze ledenverenigingen zijn dergelijke vormingen gratis.

Tijdens een vorming ontvangen de deelnemers de slides van de presentatie. Indien mogelijk zorgen we ook voor andere documentatie zoals brochures of handleidingen. De duur van de vorming kunnen we op vraag van de vereniging aanpassen. Bovendien kunnen we de inhoud van de vorming ook bijsturen of aanpassen zodat we een vorming op maat van de vereniging kunnen voorzien.

We proberen zo veel mogelijk in te gaan op vormingsaanvragen van onze verenigingen. Aangezien we momenteel ongeveer honderd leden hebben, proberen we er wel voor te zorgen dat onze vormingen bij verschillende patiëntenverenigingen kunnen plaatsvinden. We kunnen in een jaar dus niet voor alle lokale afdelingen van één vereniging vormingen bieden. We streven naar een evenwichtige spreiding.

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de vormingen die we kunnen aanbieden. Wil je graag een vorming aanvragen voor je vereniging, maar staat het onderwerp waarin je geïnteresseerd bent niet in de tabel, neem dan gerust contact met ons op. We kunnen dan samen de mogelijkheden bekijken of je doorverwijzen naar een organisatie die dergelijke vormingen wel kan aanbieden.

Thema

Inhoud

Verzekeringen: info en tips voor personen met een chronische ziekte

 

 • verzekeringsknelpunten van personen met chronische ziekte
 • rechten en plichten bij verzekeringen
 • informatie en tips per verzekeringstak (hospitalisatie, schuldsaldo, gewaarborgd inkomen, reis, …)
 • instanties voor vragen en klachten

Contactpersoon: Roel Heijlen (roel.heijlen@vlaamspatientenplatform.be)

Uitwisseling van gezondheids-gegevens

 • inhoud patiëntendossier
 • doel van uitwisseling
 • beveiliging en uitwisselingsnetwerken
 • toestemming van de patiënt
 • uitdagingen

Contactpersoon: Roel Heijlen (roel.heijlen@vlaamspatientenplatform.be)

Patiëntenrechten

 • hoe kwam de wet patiëntenrechten tot stand?
 • overlopen van de verschillende rechten (recht op kwaliteitsvolle zorg, recht op inzage, recht op informatie…)
 • tips: hoe deze rechten toepassen in gesprek met je arts of zorgverlener
 • patiëntenrechten in de GGZ

Contactpersoon: Els Meerbergen (els.meerbergen@vlaamspatientenplatform.be)

Tegemoetkomingen

 • waar informatie vinden
 • algemene toelichting verplichte ziekteverzekering
 • maximumfactuur
 • derdebetalersregeling
 • statuut chronische aandoening
 • sociale bijstand: inkomensvervangende en integratietegemoetkoming
 • sociale tarieven
 • specifieke tegemoetkomingen

Contactpersoon: An De Cock (an.decock@vlaamspatientenplatform.be)

Kwaliteit van zorg

 • wat is kwaliteit van zorg?
 • wat wordt er momenteel gecontroleerd/gemeten?
 • hoe kunnen patiënten betrokken worden?

Contactpersoon: Else Tambuyzer (else.tambuyzer@vlaamspatientenplatform.be)
of Sabine Van Houdt
(sabine.vanhoudt@vlaamspatientenplatform.be)

Medicatie

 • terugbetalingsprocedures
 • Voorschrift op Stofnaam

Contactpersoon: Lode De Bot (lode.debot@vlaamspatientenplatform.be)

Levenseinde

 • beslissingen die je kan nemen bij het levenseinde en wat je kan regelen voor later

Contactpersoon: Sarah Defloor (sarah.defloor@vlaamspatientenplatform.be)

Werkgelegenheid

 • aan de slag met een chronische ziekte
 • toegelaten arbeid
 • ondersteuningsmaatregelen voor werknemers en werkgevers
 • werken als zelfstandige met een arbeidshandicap

Contactpersoon: Sarah Defloor (sarah.defloor@vlaamspatientenplatform.be)

Zeldzame ziekten

 • Belgisch plan Zeldzame Ziekten
 • Statuut voor personen met een chronische aandoening (specifieke bepalingen voor personen met een zeldzame aandoening)

Contactpersoon: Lode De Bot (lode.debot@vlaamspatientenplatform.be)

Onderwijs

 • ondersteuning op vlak van onderwijs voor kinderen met een chronische ziekte: tijdelijk onderwijs aan huis, Bednet, redelijke aanpassingen…

Contactpersoon: Els Meerbergen (els.meerbergen@vlaamspatientenplatform.be)

Preventie en vergoeding van medische ongevallen

 • welke maatregelen nemen ziekenhuizen en zorgverleners voor veilige zorg?
 • hoe kunnen patiënten bijdragen tot veilige zorg?
 • waar kunnen slachtoffers van medische ongevallen terecht voor schadevergoeding?

Contactpersoon: Roel Heijlen (roel.heijlen@vlaamspatientenplatform.be)

illustratie stand VPP

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.