Uit: Samenspraak 82 | Inhoudstafel >

Goed om te weten

Wist je dat...

...al één Belg op vier zijn toestemming voor het delen van gezondheidsgegevens gaf?

In onze nieuwsbrief van november 2015 deelden we jullie mee dat er ongeveer 2.050.000 toestemmingen geregistreerd waren. Ondertussen steeg dit aantal naar 2.810.291. Het gaat dus om meer dan 25 procent van de Belgische bevolking. Meer informatie over de geïnformeerde toestemming voor gegevensdeling vind je op www.patientconsent.be en www.vlaamspatientenplatform.be.

...de jaarlijkse vergelijking van de hospitalisatieverzekeringen van mutualiteiten beschikbaar is?

In deze vergelijking gaan we na op welke manier deze hospitalisatieverzekeringen een dekking voor voorafbestaande aandoeningen aanbieden. Andere elementen die aan bod komen zijn de dekking voor bepaalde ziekenhuisdiensten, de premies en het leeftijdsbeleid ten aanzien van 65-plussers. Je kan de vergelijking gratis downloaden bij het thema Verzekeringen. 

...er sinds 1 januari 2016 een nieuw getuigschrift is voor de aangifte van arbeidsongeschiktheid? 

Voortaan moet je behandelend arts niet alleen de begindatum van de arbeidsongeschiktheid invullen, maar ook een vermoedelijke einddatum. De adviserend geneesheer van je ziekenfonds kan dan de voorgestelde einddatum bevestigen of kan je oproepen voor een medisch onderzoek. Ook bij een verlenging van de arbeidsongeschiktheid moet de behandelend arts een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid opmaken.

Bij het invullen van het getuigschrift moet je nu ook je beroepssituatie opgeven. Je arts zal bijkomende informatie over je sociale en medische toestand invullen. Dit laat de adviserend geneesheer toe een betere inschatting te maken of en wanneer je (terug) naar de werkvloer kan.

Je kan het getuigschrift verkrijgen bij je ziekenfonds of je kan het downloaden op hun website. Het vernieuwde getuigschrift bestaat uit twee onderdelen: het eerste deel van het formulier moet je zelf invullen, het tweede deel vult je arts in.

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.