Uit: Samenspraak 75 | Inhoudstafel >

Goed om te weten

Wist je dat...

… een nieuwe Vlaamse en een federale minister het thema werk onder hun hoede hebben.

Niet alleen een Vlaamse maar ook een federale regering kregen vorm in het najaar. In Vlaanderen behoort het thema werk tot het takenpakket van minister Philippe Muyters (N-VA). In de beleidsnota van de minister lezen we over de steun aan personen met een arbeidshandicap het volgende: “ondersteuning van de doelgroepen, in de vorm van begeleiding of opleiding zullen we koppelen aan een individu in functie van zijn of haar afstand tot de arbeidsmarkt, waar mogelijk via het rugzakprincipe. Zo komen we tot eenzelfde ondersteuning aan werkgevers ongeacht de sector of type organisatie en vermijden we oversubsidiëring of marktverstoring en realiseren we het individueel maatwerk”. De nieuwe federale minister van werk is Kris Peeters (CD&V). In het federaal regeerakkoord staat: “de regering zal een grondige hervorming doorvoeren van de verzekering arbeidsongeschiktheid. De hervorming zal focussen op het bevorderen van de re-integratie van de betrokkenen. Het uitgangspunt hierbij is dat wordt uitgegaan van wat de betrokkene nog kan en niet alleen van wat hij niet meer kan”.

… België een onvoldoende kreeg van het VN-Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap.

In 2009 ging ons land het engagement aan om het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap in België waar te maken. Na 5 jaar analyseerde het Comité voor de rechten van personen met een handicap van de VN de uitvoering hiervan. Uit het rapport blijkt dat België nog een hele weg heeft af te leggen om de rechten van personen met een handicap volop te garanderen. Het Comité stelde vast dat de werkzaamheidsgraad van personen met een handicap, waaronder ook personen met een chronische aandoening, erg laag is. Het Comité raadt België dan ook aan om alle nodige maatregelen te nemen om niet alleen het recht op tewerkstelling te garanderen maar ook om ervoor te zorgen dat mensen met een handicap of een chronische ziekte op een effectieve manier beschermd worden tegen discriminatie. 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.