Uit: Samenspraak 73 | Inhoudstafel >

Goed om te weten

Wist je dat...

… mantelzorgers voortaan spuiten mogen toedienen aan patiënten?

Artikel 160 van de Wet van 10 april houdende diverse bepalingen inzake gezondheid bepaalt dat mantelzorgers voortaan spuiten mogen toedienen aan patiënten mits enkele voorwaarden. Zo moet de mantelzorger hiervoor een opleiding gekregen hebben en moet hij toestemming en een document van de arts of verpleegkundige krijgen. Wanneer deze voorwaarden vervuld zijn, mag de mantelzorger de spuiten toedienen aan de patiënt.

… de FOD Volksgezondheid de komende jaren het accent wil leggen op het verbeteren van de communicatie tussen zorgverleners in het operatiekwartier?

In België wordt door 83 % van de ziekenhuizen een checklist gebruikt in het operatiekwartier. De checklist heeft ertoe geleid dat, sedert de introductie ervan in 2011, incidenten werden vermeden in meer dan één op twee ziekenhuizen. In de komende jaren zal de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het accent leggen op het verbeteren van de communicatie tussen zorgverleners in het operatiekwartier. De checklist wil voornamelijk de samenwerking en de communicatie tussen teamleden optimaliseren bij elke heelkundige interventie. Sedert 2011 wordt door de FOD Volksgezondheid aanbevolen om een checklist te gebruiken in het operatiekwartier. Met behulp van dit eenvoudig en goedkoop instrument kan meer dan 30 % van de complicaties en de mortaliteit geassocieerd met chirurgische ingrepen, vermeden worden.

Volgens de enquête, uitgevoerd door de FOD Volksgezondheid in november 2013, blijkt dat de meerderheid van de Belgische acute ziekenhuizen een checklist ‘Safe Surgery’ gebruikt. De resultaten tonen aan dat, in meer dan de helft van de ziekenhuizen die rapporteerden, een fout of een slecht functionerend toestel kon vermeden of gedetecteerd worden. Fouten met betrekking tot omwisselen links-rechts, de identificatie van de patiënt, het beschikbaar materiaal, het tellen van de kompressen zijn enkele voorbeelden van incidenten die werden vermeden door de checklist te gebruiken.

De Safe Surgery Checklist werd ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) naar het voorbeeld van checklists in de luchtvaartsector. De bevraagde Belgische ziekenhuizen hebben meestal de Safe Surgery Checklist van de WHO aangepast. Bij de analyse van de resultaten valt op dat de vragen die het meest gerelateerd zijn aan communicatie tussen teamleden werden weggelaten. De FOD Volksgezondheid zal de komende jaren de ziekenhuizen dan ook stimuleren om de checklist systematisch te gebruiken bij elke heelkundige ingreep en tegelijkertijd de aandacht vestigen op het belang van de vragen uit de checklist die specifiek de communicatie tussen zorgverleners verifiëren.Het volledige rapport is beschikbaar op www.patient-safety.be.

De ‘Safe Surgery Checklist’ maakt deel uit van het tweede meerjarig programma ‘coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013-2017’ van de FOD Volksgezondheid, een programma dat kwaliteitsvolle en veilige patiëntenzorg in het ziekenhuis beoogt. In het Vlaams kwaliteitsindicatorenproject VIP² is eveneens een indicator opgenomen die nagaat voor hoeveel procent van de chirurgische ingrepen er een volledig ingevulde Safe Surgery Checklist is. Door de systematische meting van deze indicator blijft de aandacht voor dit onderwerp ook behouden in de deelnemende ziekenhuizen.

Bron: © (2014) Presscenter.org

Het originele artikel vind je hier.

… onze communicatieverantwoordelijke Lore vanaf augustus in zwangerschapsverlof zal zijn?

Lore zal in de maand augustus bevallen van haar eerste kindje en zal daarom van augustus tot en met november genieten van de eerste maanden samen. De andere personeelsleden van het Vlaams Patiëntenplatform vzw zullen ervoor zorgen dat haar werk niet blijft liggen. Zo zullen ze onder andere de nieuwsbrieven en nieuwsflitsen klaarstomen, de mailbox van Lore regelmatig bekijken (info@vlaamspatientenplatform.be) en persberichten de deur uit sturen. De hele ploeg zal proberen alles zo goed mogelijk op te vangen, maar hoopt op jullie begrip bij mogelijke vertraging.

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.