Uit: Samenspraak 71 | Inhoudstafel >

Goed om te weten

Wist je dat...

... het ook voor 65-plussers mogelijk zal worden om een hospitalisatieverzekering af te sluiten?

De Christelijke Mutualiteit (CM) heeft als eerste de leeftijdsgrens bij hospitalisatieverzekeringen afgeschaft. Sinds 1 januari van dit jaar kan iedereen er een hospitalisatieverzekering afsluiten terwijl dit voorheen slechts mogelijk was voor wie nog geen 65 jaar was. Dit is een belangrijke stap in het aanpakken van leeftijdsdiscriminatie bij hospitalisatieverzekeringen.[1] De Socialistische Mutualiteiten zullen hun hospitalisatieverzekeringen vanaf 1 mei 2014  toegankelijk maken voor 65-plussers. Ook de andere mutualiteiten kondigen mogelijke wijzigingen in hun verzekeringsbeleid aan.

... het Vlaams Patiëntenplatform zijn memoranda met de politieke partijen besprak in de aanloop naar de verkiezingen van mei 2014?

Naar aanleiding van de Vlaamse en federale verkiezingen van mei 2014 werkten de medewerkers van het Vlaams Patiëntenplatform aan memoranda met daarin de aandachtspunten die het VPP belangrijk vindt voor het beleid van de volgende regeringen. De memoranda kwamen tot stand op basis van alle knelpunten die het VPP de voorbije jaren van zijn verenigingen vernam. Deze memoranda werden ondertussen al uitvoerig besproken met de verschillende politieke partijen. We hopen dat elementen uit onze teksten meegenomen worden in de verkiezingscampagne en uiteindelijk ook in de regeerakkoorden. In het Vlaamse memorandum komen thema’s als ondersteuning van patiëntenverenigingen, kwaliteitsvolle zorg, patiëntveiligheid en innovatie in de zorg aan bod. In het federale memorandum vragen we aandacht voor knelpunten rond toegankelijkheid van de zorg, patiëntenrechten, toegankelijkheid van verzekeringen en werkgelegenheid van personen met een chronische ziekte. De memoranda stuurden we eind vorig jaar op papier naar onze ledenverenigingen. Binnenkort ontvangen onze leden ze ook in digitale vorm via e-mail en zal je ze kunnen nalezen op onze website.

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.