Uit: Samenspraak 101 | Inhoudstafel >

Edito

Wist je dat

… je gratis beroep kan doen op een afstandstolk?

Ben je doof of ernstig slechthorend en communiceer je in Vlaamse Gebarentaal? Voor elk gesprek, in dezelfde ruimte of vanop afstand, kan je gratis, makkelijk en snel een beroep doen op de afstandstolkendienst van het CAB, de Vlaamse tolkendienst. Door een afstandstolk in te schakelen als tussenpersoon, kan je ook bellen naar een horende persoon. Het enige wat je nodig hebt, is een computer, laptop, smartphone of tablet, een internetverbinding en de videotelefonie-software MyMMX.

Ook horende personen kunnen bellen naar de afstandstolkendienst om dove en slechthorende personen te bereiken. Met de afstandstolkendienst kan je bovendien zelf kiezen op welke manier je wilt communiceren: tekstbellen (via een schrijftolk) of videobellen (via een tolk Vlaamse Gebarentaal).

Wil je meer weten? Neem een kijkje op https://www.vaph.be/nieuws/hulpmiddel-de-kijker-smartphone-voor-communicatie-met-de-afstandstolkendienst. Of surf naar de website van het Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven vzw (CAB).

Bron: https://www.vaph.be/nieuws/hulpmiddel-de-kijker-smartphone-voor-communicatie-met-de-afstandstolkendienst

… je recht hebt op een hogere terugbetaling door je ziekenfonds, als je doorverwezen wordt door je huisarts, wanneer je op consultatie gaat bij bepaalde specialisten?

Je moet wel een globaal medisch dossier hebben om te genieten van deze terugbetaling. Per kalenderjaar heb je recht op één goedkopere raadpleging per specialisme. Naast de medische verwijsbrief geeft de huisarts je ook een ingevuld verwijsformulier mee. Dat verwijsformulier breng je samen met het getuigschrift van verstrekte hulp binnen bij je ziekenfonds. Wil je meer info of wil je weten over welke specialisten het precies gaat? Dan kan je terecht op de website van het RIZIV.

… er voor rolstoelgebruikers een verkorte procedure bestaat om een parkeerkaart voor personen met een handicap aan te vragen?

De voorwaarde is wel dat je voor al je verplaatsingen aangewezen bent op een rolstoel. Als je van de Vlaamse sociale bescherming goedkeuring kreeg voor de aankoop van een rolstoel, kan je een parkeerkaart aanvragen zonder dat je eerst een medisch onderzoek moet ondergaan. Je krijgt dan samen met de positieve beslissing een attest en een formulier om de parkeerkaart aan te vragen. Je kan deze aanvraag via de post opsturen naar Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, Kruidtuinlaan 50, bus 150 – 1000 Brussel of via het contactformulier op www.handicap.belgium.be.

… dat er een app bestaat om de beschikbaarheid van geneesmiddelen te bekijken?

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) lanceerde de app FarmaStatus. Hiermee blijf je als patiënt op de hoogte van de voorraad van een specifiek geneesmiddel. FarmaStatus geeft je ook info over de reden van die onbeschikbaarheid en de impact ervan. In de app vind je ook extra aanbevelingen, zoals bijvoorbeeld een alternatief voor een onbeschikbaar geneesmiddel. Meer info lees je op https://www.farmastatus.be/.

Foto: Freepik

… de apotheker van wacht geen toeslag meer mag aanrekenen?

Sinds 1 november mag de apotheker van wacht geen toeslag meer vragen als je buiten de normale openingsuren medicatie op voorschrift koopt. Voor geneesmiddelen zonder voorschrift mag de apotheker wel nog een toeslag aanrekenen wanneer je die buiten de normale openingsuren koopt.

… je als kankerpatiënt vanaf 1 januari 2020 onder bepaalde voorwaarden recht hebt op terugbetaling van restauratieve tandzorg?

Die terugbetaling geldt als je door je aandoening of door je behandeling beschadigde tanden hebt en bijvoorbeeld implantaten nodig hebt. Ook personen met anodontie, bij wie de tanden zich niet ontwikkeld hebben, komen voor deze regeling in aanmerking. Je tandarts kan inschatten of je aan de voorwaarden voldoet. Hij/zij moet een formulier invullen. Dat moet je aan de raadgevend arts van het ziekenfonds bezorgen. Voor deze prestatie moet de zorgverlener de derdebetalersregeling toepassen. Hij/zij mag ook geen supplement aanrekenen.

… er een kwaliteitsregister bestaat voor kinesitherapeuten?

Op www.kinesitherapie.be kan je bekijken welke kinesitherapeuten uit jouw buurt zich actief inzetten voor kwaliteitsverbetering. Een kinesitherapeut die in het kwaliteitsregister wilt opgenomen worden moet aan een aantal criteria voldoen. Zo moeten ze bijvoorbeeld geaccrediteerde bijscholing volgen en deelnemen aan intercollegiaal overleg. Dat houdt in dat ze samen met andere kinesitherapeuten ervaringen, kennis en vragen uitwisselen over een bepaald thema. Daarnaast organiseren ze ook een bevraging bij hun patiënten. Uit die resultaten kunnen ze eventueel verbeterpunten halen.

Foto: Freepik

… het KCE (oftewel het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg) een rapport publiceerde met als titel ‘Optimalisatie van de incontinentieforfaits’?

Incontinentieforfaits zijn tegemoetkomingen die de ziekenfondsen uitbetalen aan mensen die lijden aan incontinentie. Daarin zochten de onderzoekers o.a. een antwoord op de vraag of deze forfaits voldoende toegankelijk zijn en er geen mensen uit de boot vallen. Men wou ook weten of deze tegemoetkomingen de werkelijke kosten van de patiënt dekken. Naast een antwoord op deze en andere vragen formuleert het rapport ook aanbevelingen om zowel de toepassing van de forfaits als de behandeling van incontinentie te verbeteren. De patiëntenvereniging Bekkenbodemproblemen vzw werkte mee aan dit rapport. Je vindt het rapport op de website van het KCE.

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.