Uit: Samenspraak 99 | Inhoudstafel >

Edito

Wist je dat...

Wist je dat ons ledenaantal doorheen de jaren fors steeg? Dat we al heel wat standpuntteksten schreven? En dat we verschillende instrumenten ontwikkelden zoals de Vlaamse Patiënten Peiling? We zetten voor jou wat cijfers en weetjes die onze geschiedenis kleurden op een rijtje.

Evolutie aantal leden

2000: 74

2004: 86

2009: 98

2014: 100

2019: 116

Evolutie personeelsleden

2000: 3

2004: 3

2009: 6

2014: 11

2019: 18

Ontwikkelde instrumenten

Vlaamse Patiënten Peilingen

Deze peilingen meten de tevredenheid en ervaringen bij patiënten. We ontwikkelden volgende versies:

  • VPP Peiling algemene ziekenhuizen NL & FR
  • VPP Peiling dagziekenhuis
  • VPP Peiling GGZ

Handleiding patiëntenvoorlichting

Het is het eerste initiatief van het VPP dat gericht is op ziekenhuizen. De handleiding legt ziekenhuizen uit hoe ze hun structuur kunnen aanpassen zodat patiënten op een goede manier informatie krijgen. 

Handleiding medische expertise

Deze handleiding informeert en adviseert patiënten over medische expertises in het kader van verzekeringen. Met de informatie en praktische tips kunnen patiënten zich goed voorbereiden op een medische expertise en weloverwogen keuzes maken.

Doelzoeker

Met dit instrument kunnen patiënten in kaart brengen wat ze belangrijk vinden in hun leven en hierop hun zorg afstemmen. Het is ook een middel om hierover in dialoog te gaan met zijn of haar zorgverleners.

Website indicator

Met dit instrument meten we de patiëntgerichtheid van ziekenhuiswebsites.

Onze brochures

Patiëntenrechten 2002 en 2016

Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening 2008, 2011 en 2018

Expertiseartsen 2009 en 2018

Verzekeringen 2010 en 2016

Patiëntveiligheid 2011

36 standpuntteksten

Onze standpuntteksten stellen we op met de ervaringskennis uit onze patiëntenverenigingen. Verder onderbouwen we ze op basis van verschillende bronnen zoals literatuur en experts. De raad van bestuur van het VPP, die bestaat uit vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen, keurt de standpunten goed. Daarna gebruikt het VPP de standpuntteksten om noden, knelpunten en mogelijke oplossingen aan te kaarten bij beleidsmakers en de gezondheidssector.

Klachtenbemiddeling in het kader van de wet patiëntenrechten

Geneesmiddelenbeleid

Rol van de adviserend arts, controlegeneesheer en arbeidsgeneesheer

Genderwet en verzekeringen

Rol van de apotheker

Elektronisch patiëntendossier

Verzekeringen

Medische vragenlijsten

Medische onderzoeken in het kader van verzekeringen: de rol van de adviserende arts

De wet op de patiëntenrechten en medische keuringen voor verzekeringen

Medische keuringen

Innovatieve technologieën in de gezondheidszorg

Eerstelijnszorg

Besparingen in de gezondheidszorg

Rijgeschiktheidsattest voor personen met een chronische ziekte

Elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens

Patiëntveiligheid

Transparantie van de gezondheidszorg in het kader van kwaliteit

Efficiëntie, effectiviteit en besparingen in de gezondheidszorg

Verzekeringen

Maximumfactuur

Gezondheidsgegevens in het kader van verzekeringen

Geneesmiddelenbeleid

Patiëntveiligheid

Introductie van een personal health record in België

Juridische en praktische vragen over e-toegang tot het patiëntendossier door de patiënt

Eerstelijnszorg

Toegangsrechten: delen van psychiatrische gegevens

Re-integratie van langdurig zieken

Zorgcoördinatie

Dwangmaatregelen

Oprichting Vlaams netwerk zeldzame ziekten

Evaluatie wet patiëntenrechten

Klachtrecht

Inschakeling van ervaringsdeskundigen in de gezondheidszorg

Kinesitherapie

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.