Uit: Samenspraak 98 | Inhoudstafel >

Edito

Wist je dat...

…patiënten de kans kregen om mee te werken aan het onderzoek dat voorafging aan de vragenlijst die patiënten na twee maanden arbeidsongeschiktheid zullen ontvangen via hun ziekenfonds? De vragenlijst wil zicht krijgen op hoe de patiënt zijn eigen gezondheid en terugkeermogelijkheden inschat. Zodat er een goede begeleiding kan worden opgestart. Via het VPP konden patiënten hun feedback geven en hun ervaringen delen. Tijdens de ontwikkeling van de vragenlijst werd hiermee rekening gehouden.

…er een website bestaat waarop je meer informatie vindt over mogelijkheden om terug aan de slag te gaan? Neem een kijkje op www.weeraandeslag.be.

…er een website bestaat met informatie over burn out? De website bevat ook tools om burn out te voorkomen. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, lanceerde deze website in het kader van een campagne ter preventie, detectie en herstel van burn out. Neem een kijkje op www.stressburnout.belgie.be.

… de vergelijking van de hospitalisatieverzekeringen van de ziekenfondsen van 2019 op onze website staat? In deze vergelijking bekijkt het VPP onder andere op welke manier de hospitalisatieverzekeringen een dekking voor voorafbestaande aandoeningen aanbieden. Andere elementen, die aan bod komen zijn de premies en het leeftijdsbeleid die verzekeraars hanteren voor 65-plussers. Download de vergelijking gratis op www.vlaamspatientenplatform.be of vraag ze op via het nummer 016 23 05 26. Heb je nog vragen? Contacteer Kristien Dierckx  via kristien.dierckx@vlaamspatientenplatform.be of bel 016 23 05 26.

… dat je op de website van het RIZIV kan opzoeken of een arts geconventioneerd is? Bekijk dit zeker voor je een afspraak maakt. Het RIZIV maakt een overeenkomst met artsen over de tarieven die ze aanrekenen aan patiënten. Artsen die niet toetreden tot dit akkoord zijn niet geconventioneerd. Als je kiest voor een niet-geconventioneerde arts, zal je evenveel terugbetaald krijgen als bij een geconventioneerde arts. Maar je zal bij die eerste meer uit eigen zak moeten betalen.

…het psychiatrisch ziekenhuis Asster in Sint-Truiden vanaf volgend schooljaar een ziekenhuisschool krijgt? Eerder weigerde de minister van Onderwijs verschillende aanvragen van Kinder- en Jeugdpsychiatrische diensten om een erkenning als ziekenhuisschool (type 5 onderwijs) te krijgen. Ook bij Asster was dat het geval. Het VPP stelde samen met het Kinderrechtencommissariaat een dossier op om deze situatie aan te kaarten. We zijn daarom heel erg blij dat deze ziekenhuisschool vanaf volgend jaar kan starten!

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.