Uit: Samenspraak 95 | Inhoudstafel >

Goed om te weten

Wist je dat

…het deel van de inkomsten van de partner waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening van de integratietegemoetkoming aanzienlijk is gestegen? Op 1 september 2018 bedroeg deze vrijstelling 40.073,35 euro. Mensen met een integratietegemoetkoming die gaan samenwonen ondervinden hier financieel nadeel van. Vanaf een bepaald bedrag wordt namelijk rekening gehouden met het inkomen van de partner om de tegemoetkoming te berekenen. Hierdoor valt de tegemoetkoming soms helemaal weg. Daarom werd het vrijstellingsbedrag verhoogd zodat de tegemoetkoming minder snel wegvalt. Een integratietegemoetkoming moet de kosten van de handicap opvangen en deze blijven dezelfde, ongeacht de gezinssituatie. Een aantal dossiers zal men automatisch aanpassen. Maar in bepaalde gevallen is het nodig om zelf een herziening aan te vragen. Meer informatie vind je via https://handicap.belgium.be/nl/news/270718-prijs-liefde.htm.

…de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een nieuwe uitgave publiceerde van haar brochure over werkhervatting na afwezigheid wegens ziekte? Je vindt in de brochure onder andere informatie over de verschillende actoren die een rol spelen bij werkhervatting, wat het re-integratietraject precies inhoudt, welke ondersteuning er bestaat om het werk aan te passen,… De brochure vind je terug via  http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=47818.

…de VDAB op 8 oktober 2018 zijn vernieuwde dienstverlening lanceerde? Werkzoekenden krijgen alle tools in handen om zelf hun loopbaan te sturen, waar en wanneer ze willen. In eerste instantie doet de VDAB dat digitaal, maar op elk moment kunnen werkzoekenden extra ondersteuning krijgen. Zo komt er meer tijd vrij voor face-to-face bemiddeling en opleiding voor wie het nodig heeft. Lees er meer over op de website van de VDAB.

…GTB (Gespecialiseerd Team Bemiddeling) dit jaar 10 jaar bestaat? GTB is een dienst voor de bemiddeling die mensen met een arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen naar een gepaste job begeleidt.

…Talenticap, een samenwerking tussen HAZO vzw, Alin vzw en NSZ, een boekje met getuigenissen over ondernemers met een handicap publiceerde? Naast de getuigenissen is er ook aandacht voor de ondersteuning van ondernemers met een handicap. De brochure kan aangevraagd worden via een mailtje naar info@talenticap.be.

…het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid, waarvan het VPP lid is, een brochure publiceerde met goede praktijkvoorbeelden over redelijke aanpassingen op de werkvloer? Je kan de brochure downloaden via www.handicapenarbeid.be of bestellen via jos.wouters@handicapenarbeid.be.

…je in het jaarverslag van de Federale ombudsdienst ‘Rechten van de patiënt’ kan lezen welke klachten ze ontving, welke patiëntenrechten in 2017 het meest geschonden werden en welke aanbevelingen de ombudsdienst deed om de toepassing van de wet te verbeteren. Het Vlaams Patiëntenpatiëntenplatform neemt deze beleidsaanbevelingen alvast mee in haar beleidswerk! Meer info via www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/jaarverslag_nl_2017_0.pdf

… er al geruime tijd een website, www.geestelijkgezondvlaanderen.be, bestaat die mensen wegwijs maakt in het complexe aanbod van de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen? Je vindt er nieuws, informatie over belangrijke psychische problemen die wetenschappelijk onderbouwd is, informatie over professionele hulpverleners waarbij je terecht kan, tips om goed voor jezelf te zorgen en zoveel meer. 

…meerderjarige studenten die door ziekte geen of maar een onvolledig studieprogramma kunnen volgen, hun kinderbijslag behouden vanaf 2019. “Jongeren die door medische redenen gedwongen zijn om tegen een lager studieritme te studeren, worden nu tweemaal getroffen”, zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits. “Een eerste keer door hun ziekte, een tweede keer doordat ze hun recht op kinderbijslag verliezen. Om dit te vermijden wordt de minimumvereiste van 27 studiepunten afgeschaft.”

Volg jij het VPP al op Facebook en Twitter?

Berichten over de actualiteit, interessante opinies en boeiende weetjes of publicaties: we delen ze via onze Facebookpagina en Twitteraccount. Volg jij ons nog niet? Surf snel naar www.facebook.com/vlaamspatientenplatform/ en https://twitter.com/VPPvzw

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.