Uit: Samenspraak 91 | Inhoudstafel >

Goed om te weten

Wist je dat...

…dat supplementen op laboratoriumonderzoeken enkel mogen aangerekend worden indien de patiënt hier voor de afname over werd ingelicht, ofwel rechtstreeks ofwel onrechtstreeks via de voorschrijver? Dat legde de FOD Sociale Zekerheid bij wet vast op 24 Oktober 2017. Wanneer een arts niet of slechts gedeeltelijk geconventioneerd is mag hij honorariasupplementen aanrekenen bij bepaalde handelingen, waaronder genetica, klinische biologie en pathologische anatomie. Dit supplement mag enkel aangerekend worden op het gedeelte waar nog geen forfait (een kost die sowieso wordt aangerekend bij die handeling) voor bestaat. Anders zou de kost namelijk twee keer aangerekend worden. Op de website van het RIZIV vind je terug welke artsen al dan niet geconventioneerd zijn.

Labotests

Foto: Freepik

…een arts die van wacht is en als spoedarts werkt, automatisch geconventioneerd is? In de themanieuwsbrief van september 2017 schreven we een artikel over geconventioneerde artsen. Maar welke regeling geldt er voor artsen die op de spoeddienst werken? Wanneer je als patiënt op de spoed terechtkomt, kan je vaak niet beslissen welke arts je behandelt. Daarom is er een speciale manier van financiering voorzien voor een arts die ‘van wacht’ is en als spoedarts werkt. Deze financiering zorgt ervoor dat een arts, zodra die van wacht is en als spoedarts werkt, automatisch geconventioneerd is. De patiënt moet zich geen zorgen maken over eventuele extra kosten. Opgelet: zodra je wordt opgenomen in het ziekenhuis na de spoedopname, gelden de conventioneringsregels opnieuw. Informeer voor de behandeling best even bij de arts of hij of zij geconventioneerd is. 

…er vanaf januari 2018 herberekeningen gebeuren van de persoonsvolgende budgetten bij de vergunde zorgaanbieders? Meer informatie via de website van het VAPH.

…ook werkgevers een re-integratietraject kunnen opstarten voor wie meer dan twee jaar ziek is? Werknemers kunnen de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer al langer vragen om een re-integratietraject op te starten als ze al langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn. Sinds 1 januari 2018 kunnen ook werkgevers die vraag stellen. In dat traject wordt bekeken of de werknemer via aangepast werk opnieuw aan de slag kan.

…het honorarium van een huisarts of specialist sinds 1 januari 1,68 procent duurder is? Maar omdat het remgeld, het deel dat de patiënt uit eigen zak betaalt, niet stijgt, wordt de raadpleging niet duurder. De overige erelonen van artsen gaan 1,5 procent de hoogte in, met uitzondering van de honoraria van medische beeldvorming en klinische biologie. Daar is de stijging beperkt tot 1,25 procent.

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.