Uit: Samenspraak 88 | Inhoudstafel >

Edito

Wist je dat...

…Unia een onlinetool, eDiv, heeft met cursussen over antidiscriminatie en de antidiscriminatiewetgeving?

Unia stelde vast dat steeds meer werkgevers een workshop of cursus willen volgen over diversiteit. Om aan die vraag tegemoet te komen, ontwikkelden zij de online cursus. Twee nieuwe modules, namelijk Diversiteit en Handicap werden op 26 april, samen met het VBO (Verbond van Belgische Ondernemers), voorgesteld.

De nieuwe module Handicap, die inzoomt op het thema redelijke aanpassingen, is volledig toegankelijk. Dit is een Belgische primeur! Door de video’s te voorzien van gebarentaal of ingesproken stemmen kunnen ook mensen met een visuele of auditieve handicap bijleren. De module is bovendien toegankelijk voor mensen met een motorische handicap. Tegen 2018 wordt de hele eDiv website onder handen genomen.

In de toekomst zal eDiv nog worden uitgebreid met de module seksuele oriëntatie en de module geloof en levensbeschouwing.

Neem zeker eens een kijkje op www.ediv.be!

 

…je als professionele zorgverlener of als individuele persoon in Vlaams-Brabant en Brussel een beroep kan doen op De Zorglijn met een zorgvraag waarvoor je niet juist weet tot wie je je moet wenden?

De Zorglijn is een initiatief van een aantal grote partners uit het zorglandschap: CM Leuven en Brussel Sint-Michielsbond, Landelijke Thuiszorg, Familiehulp, Wit Gele Kruis Vlaams-Brabant en Zorgnet-Icuro.

In eerste instantie kan je bij de Zorglijn terecht voor alle vragen over zorg aan huis: gezinszorg, verpleging, oppashulp, hulpmiddelen,… Maar ook wanneer het thuis niet meer gaat en er nood is aan tijdelijke of blijvende residentiële opvang van ouderen, chronisch zieken of personen met een beperking, kan de Zorglijn meezoeken naar een oplossing.

Op één enkel nummer (078/153.400) kunnen inwoners van Vlaams-Brabant en Brussel 24u op 24 en 7 dagen op 7 terecht voor informatie, deskundig advies en eventueel begeleiding naar de juiste zorgpartner (ook andere dan de projectpartners).

 

..1 op 5 mensen die deelnamen aan onze enquête over patiëntenrechten niet op de hoogte zijn van het bestaan van die rechten?

Zelfs bij mensen die weten dat er patiëntenrechten bestaan, is er nog werk aan de winkel. Slechts 22% vindt van zichzelf dat ze de rechten goed kent, terwijl maar liefst 68% toegeeft hier onvoldoende van op de hoogte te zijn. Voor het VPP was dit reden genoeg om op 6 oktober in Leuven een symposium te organiseren over patiëntenrechten. Meer informatie over het symposium en deze enquête vind je op onze website.

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.