Uit: Samenspraak 87 | Inhoudstafel >

Goed om te weten

Wist je dat...

…Unia een nieuwe brochure publiceerde over redelijke aanpassingen op het werk? Met deze brochure wil Unia het begrip ‘redelijke aanpassingen’ toelichten aan alle betrokkenen en ze gebruikt daarvoor concrete praktijkvoorbeelden. Het Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid, waar het VPP lid van is, werkte hieraan mee. Je kan de brochure downloaden via de website van Unia.

…het ACV een folder ontwikkelde die je wegwijs maakt in de nieuwe maatregelen voor re-integratie van langdurig zieken? Je kan deze folder downloaden via hun website. Daarnaast organiseren ze ook infosessies over de nieuwe regelingen. Surf naar de website van het ACV voor een infomoment bij jou in de buurt.

…ook het ABVV informatie aanbiedt over de nieuwe maatregelen voor re-integratie van langdurig zieken? Die informatie vind je terug op hun website.

…de Artevelde Hogeschool sinds dit jaar een nieuwe postgraduaat ‘Supported Employment Coach’ aanbiedt? De supported employment coach is een jobcoach die kwetsbare burgers helpt om hun talenten te verzilveren in een passende job. Ze staan ook werkgevers bij die deze mensen kansen willen geven.

…Gezin en Handicap infoavonden organiseert over het nieuwe ondersteuningsmodel in het kader van het M-decreet voor leerlingen met specifieke behoeften in het gewone onderwijs? Surf naar hun website voor een infoavond bij jou in de buurt.

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.