Uit: Samenspraak 66 | Inhoudstafel >

Goed om te weten

Wist je dat...

... chronisch zieken binnenkort recht zullen hebben op de derdebetalersregeling?

We moeten er nog even op wachten, maar vanaf 2015 zullen artsen en ziekenhuizen verplicht zijn om de derdebetalersregeling toe te passen bij personen met een chronische aandoening. Dit wil zeggen dat de patiënt in kwestie enkel zijn persoonlijk aandeel moet betalen en niet langer het bedrag moet voorschieten dat terugbetaald wordt door het ziekenfonds. Dit recht zal toegekend worden aan iedereen met het ‘statuut chronische aandoening’. Ook dit statuut is nieuw, en wordt nog volop uitgewerkt. Er werden al verschillende stappen gezet om deze nieuwe regelgeving in te schrijven in de wet. De eerstvolgende maanden zal er dus nog niets veranderen, maar van zodra deze nieuwigheden in werking treden, hoort u het van ons!

… de Vlaamse Tolkentelefoon toch gratis blijft voor huisartsen?

Sinds 1 januari moeten hulpverleners, die een beroep doen op de Vlaamse Tolkentelefoon Ba-bel voor de communicatie met anderstalige patiënten, een vergoeding betalen voor deze dienst. Hierdoor kregen ook gezondheidsinstellingen te kampen met extra kosten. Dat was even schrikken want op die manier kwam de toegankelijkheid van onder andere de eerstelijnsgezondheidszorg plots in het gedrang! Zonder deze tolkdienst kon immers het recht op duidelijke informatie niet gewaarborgd worden. Intussen heeft Minister Vandeurzen echter beslist om de regelgeving aan te passen, en zullen huisartsen toch gratis beroep kunnen blijven doen op de Vlaamse Tolkentelefoon. Meer informatie over de dienstverlening door Ba-bel is te vinden op www.vlaamsetolkentelefoon.be.

… ereloonsupplementen voortaan strikt verboden zijn in meerpersoonskamers?

In het verleden nam Minister Onkelinx reeds een aantal beslissingen om de financiële last van supplementen bij ziekenhuisopnames te beperken. Aangezien bleek dat patiënten nog steeds onterecht hoge facturen ontvingen, heeft de minister nu in een aantal gevallen de ereloonsupplementen kortweg afgeschaft. Zo is het sinds 1 januari van dit jaar verboden om toeslagen aan te rekenen voor gemeenschappelijke kamers of tweepersoonskamers. Het verbod is eveneens van toepassing op dagopnames. Belangrijk aan deze maatregel is dat hij ook geldt voor niet-geconventioneerde artsen. Hierdoor vallen voortaan alle artsen onder dezelfde regelgeving wat supplementen betreft, hopelijk met positieve gevolgen voor de ziekenhuisfactuur van de patiënt.

… het VPP in zijn volgende nieuwsbrieven de rechten van de patiënt zal voorstellen?

Sinds de totstandkoming van de patiëntenrechtenwet in 2002 heb je als patiënt heel wat rechten, zoals bijvoorbeeld het recht op geïnformeerde toestemming en het recht op informatie over je gezondheidstoestand. Na meer dan 10 jaar blijkt dat zowel patiënten als zorgverstrekkers de patiëntenrechten nog steeds niet goed kennen. Daarom zullen we vanaf maart in iedere nieuwsbrief een patiëntenrecht uitleggen aan de hand van een concrete vraag van een patiënt. Wij hopen dat deze korte voorbeelden overgenomen worden in de tijdschriften van de patiëntverenigingen zodat patiënten nog beter hun rechten kennen! 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.