Uit: Samenspraak 65 | Inhoudstafel >

Goed om te weten

Wist je dat...

… Trefpunt Zelfhulp vzw zijn dertigste verjaardag vierde?

Op 26 oktober 2012 waren we allemaal uitgenodigd op de viering voor het dertigjarig bestaan van Trefpunt Zelfhulp. Deze verjaardag zou zeker niet onopgemerkt voorbijgaan: een aantal sprekers (waaronder Ilse Weeghmans van het VPP) benadrukte het belang van wat het Trefpunt doet en de KU Leuven reikte een facultair eredoctoraat uit aan alle zelfhulpgroepen in Vlaanderen. Bovendien waren Prinses Mathilde en verschillende politici van de partij. Ook de verenigingen en hun leden kwamen aan het woord. Tijdens een groepsgesprek konden zij hun suggesties geven over hoe het Trefpunt in de toekomst de zelfhulpgroepen nog beter kan ondersteunen. Op die manier werd iedereen betrokken bij deze belangrijke dag. Proficiat!

… www.rechtenverkenner.be heel wat informatie te bieden heeft?

Aan de hand van je postcode krijg je op www.rechtenverkenner.be een overzicht van allerlei tegemoetkomingen en voordelen waar je aanspraak op kan maken. Per thema (wonen, onderwijs, werken,…) worden je rechten opgelijst. Bovendien vind je er telkens een aanduiding of het om een federale, Vlaamse, provinciale of gemeentelijke maatregel gaat. Met een eenvoudige klik op het onderwerp dat je interesseert, opent een pagina met meer uitleg over dat specifieke voordeel en krijg je informatie over hoe je het kan aanvragen. Zeker de moeite om eens op (rechten)verkenning te gaan. Er is zelfs een rubriek speciaal voor chronisch zieken!

… het verlof voor medische bijstand versoepeld werd?

Ouders, pleegouders, zorgouders en grootouders kunnen betaald verlof voor medische bijstand aanvragen wanneer hun kind of kleinkind opgenomen wordt in het ziekenhuis. Tot nu toe was het enkel mogelijk om meteen een volledige maand verlof te nemen, ook wanneer de ziekenhuisopname maar van korte duur was. Sinds 1 november 2012 kan het verlof voor medische bijstand voortaan ook voor een kortere periode van één week aangevraagd worden. Het is bovendien mogelijk om de periode met een week te verlengen indien nodig. Als je een week niet kan werken, voorziet ook de RVA een uitkering.

Wie gebruik kan maken van deze nieuwe maatregel vind je op http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=534

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.