Uit: Samenspraak 78 | Inhoudstafel >

Nieuws

Wijziging derdebetalersregeling op 1 juli 2015

Het Vlaams Patiëntenplatform streeft al jaren naar een veralgemeende én automatische derdebetaler. Dat wil zeggen voor alle patiënten en zonder dat je er zelf naar moet vragen, met als gevolg dat de huisarts ook niet meer kan weigeren om de regeling toe te passen. Op 1 juli 2015 zetten we een stapje in de richting van dat streefdoel. Voor personen met verhoogde tegemoetkoming zal de huisarts voortaan namelijk verplicht én automatisch de derdebetalersregeling moeten toepassen. Dat betekent dat iemand met verhoogde tegemoetkoming enkel het remgeld zal moeten betalen bij de huisarts, zonder er zelf naar te vragen.

Wat is de derdebetalersregeling?

De derdebetalersregeling valt het best uit te leggen aan de hand van een voorbeeld:

  • Jef gaat op consultatie bij zijn huisarts en betaalt hiervoor €30. Hij krijgt een getuigschrift mee van de huisarts en dient dit in bij zijn mutualiteit. Enkele dagen later betaalt de mutualiteit €25 terug aan Jef. De consultatie bij de huisarts heeft Jef uiteindelijk €5 gekost.
  • Marc gaat op consultatie bij de huisarts. Omdat Marc recht heeft op de derdebetalersregeling betaalt hij slechts €5 bij de huisarts. De huisarts van Marc dient zelf het getuigschrift in bij de mutualiteit van Marc en krijgt de overige €25 rechtstreeks van de mutualiteit. De consultatie bij de huisarts heeft Marc uiteindelijk €5 gekost. Dit is hetzelfde bedrag als bij Jef, maar Marc heeft niet eerst €25 moeten voorschieten in afwachting van de terugbetaling door de mutualiteit.

Wanneer de derdebetalersregeling wordt toegepast moet de patiënt dus enkel nog het persoonlijk aandeel of remgeld betalen (€5 in het voorbeeld), de verzekeringstegemoetkoming of het terugbetaalde deel wordt rechtstreeks tussen de mutualiteit en de arts verrekend (€25 in het voorbeeld).

Wat verandert er op 1 juli?

Momenteel kunnen enkel bepaalde groepen van patiënten gebruik maken van de derdebetalersregeling bij de huisarts. Personen met het statuut chronische aandoening of met verhoogde tegemoetkoming hebben hier bijvoorbeeld recht op. Bovendien is de huisarts nooit verplicht om de regeling ook effectief toe te passen. De patiënt kan ernaar vragen maar de huisarts mag weigeren om via de derdebetalersregeling af te rekenen.

Op 1 juli 2015 zetten we een stapje in de richting van ons streefdoel. Voor personen met verhoogde tegemoetkoming zal de huisarts voortaan namelijk verplicht én automatisch de derdebetalersregeling moeten toepassen. Iemand met verhoogde tegemoetkoming zal dan enkel nog het remgeld moeten betalen bij de huisarts, zonder er zelf naar te moeten vragen.

Om na te gaan welke patiënten recht hebben op de derdebetaler heeft een huisarts aangepaste software nodig. Bovendien kan hij met die software de betaling ook makkelijk elektronisch verwerken zodat er geen bijkomende administratieve last ontstaat. Omdat nog niet alle huisartsen over de juiste software beschikken werd beslist om een overgangs-periode in te voeren. Tijdens die periode zullen sommige huisartsen de regeling dus nog niet voor alle patiënten met verhoogde tegemoetkoming toepassen, zonder dat ze hiervoor gesanctioneerd kunnen worden. De overgangsperiode wordt gebruikt om iedereen te voorzien van de aangepaste software en alles op punt te stellen. Vanaf 1 oktober gaat de verplichting evenwel in voor alle huisartsen.

Met vragen over de derdebetalersregeling kan je terecht bij An De Cock via an.decock@vlaamspatientenplatform.be of op het nummer 016 23 05 26.

Creative Commons foto met als titel 'And you haven't been to your doctor because?'
Photo
by Alex Promos / CC BY-NC 2.0

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.