Uit: Samenspraak 88 | Inhoudstafel >

Edito

What matters to you campagne zet warme zorg in de kijker

Voor het eerst deed Vlaanderen mee met de internationale “What matters to you?”-dag op 6 juni, een initiatief van het Institute of Healthcare Improvement (IHI). Kwaliteitsvolle zorg heeft immers niet enkel te maken met de technische uitvoering van het zorgproces (“What’s the matter?”), maar ook met de persoonlijke noden en bezorgdheden van de patiënt (“What matters to you?”). Zorgnet-Icuro en een hele reeks partners riepen teams en individuen op om een grote of kleine actie hierrond op touw te zetten. Ook het VPP steunt het initiatief.

De “What matters to you?”-dag, die in 2014 een eerste maal werd georganiseerd in Noorwegen, werd vorig jaar opgepikt in 14 landen. In 2017 doet ook de Vlaamse zorgsector mee. Om de campagne te ondersteunen lanceerde Zorgnet-Icuro de website www.whatmatterstoyou.be. Daarop vinden professionals meer informatie over het concept en je vindt er ook tips en inspiratie om concreet mee aan de slag te gaan. 

Een voorbeeld van warme zorg: het verhaal van meester Jef

Meester Jef is een goedlachse 81-jarige man. Hij heeft veel geluk gehad in het leven. Een warme thuis, een mooie loopbaan als (hoofd)onderwijzer in zijn gemeente, een schat van een vrouw en drie mooie dochters en 4 schitterende kleinkinderen die hun opa op handen dragen. Vorig jaar sloeg het noodlot toe en moest meester Jef afscheid nemen van Alice, zijn vrouw. Met de hulp van zijn gezin, vrienden en zorgverleners, probeert Jef een leven op te bouwen als kranige tachtiger.

Meester Jef

Foto: Shutterstock

6 weken geleden had meester Jef een trombose waardoor hij heel wat krachtverlies heeft in zijn rechterarm en –been. Na de revalidatie ging hij naar een rusthuis in de stad. Meester Jef kwijnt stilaan weg. Hij mist zijn thuis, zijn kippen, de losse praatjes met de buren, … Hij is ook niet langer ‘meester Jef’, maar Jozef omdat dit op zijn paspoort staat. Eén verzorgende, Kristel, kent ‘meester Jef’ en spreekt hem ook zo aan. Elke keer als ze hem aanspreekt, gaan zijn ogen blinken en gaat hij net iets rechter zitten.

Tijdens één van de nachten ligt Jef te piekeren en is hij weemoedig. Kristel, die nachtdienst heeft, zoekt de tijd om even bij Jef te gaan zitten, zijn hand vast te houden, zijn tranen op te vangen en te luisteren naar verhalen van vroeger. Een klein gebaar, maar zo ontzettend belangrijk!

De naam en foto bij deze getuigenis zijn fictief.

Inspirerende voorbeelden

Zorgverleners die een actie organiseerden naar aanleiding van de “What matters to you?”-campagne, konden die registreren. Op http://www.whatmatterstoyou.be/inspiratie/ kan je de initiatieven van 2017 bekijken. Meer dan 125 initiatieven rond warme zorg werden geregistreerd. Enkele inspirerende voorbeelden:

  • De vertelkaart: een instrument om patiënten- en familieparticipatie in het ziekenhuis te verhogen en om inzicht te geven in hun voorkeuren, noden en bezorgdheden.
  • Het patiëntenbord: een instrument om met de patiënt te delen wat zijn zorgplan is, wat de doelstellingen zijn, wie de verantwoordelijke verpleegkundige en behandelende arts zijn en welke de vermoedelijke ontslagdatum is. Anderzijds kan de patiënt aangeven wat hij zelf belangrijk vindt en welke vragen hij nog heeft voor het team van zorgverleners.
  • Keukenattentie: verpleging en keukenpersoneel doen vaak iets extra's bij feestdagen. Met Kerstmis en Pasen worden de patiënten door de keuken verwend met een speciale maaltijd in groep.
  • Oncologische patiënten kunnen in een dagziekenhuis maandelijks terecht voor een ontspannende gezichtsverzorging en/of voetmassage. Tijdens deze verwensessie kunnen ze even alle zorgen loslaten.
  • Samen met de bewoners van een woonzorgcentrum wordt een binnentuin ingericht om tegemoet te komen aan de vraag van vele bewoners om buiten te kunnen zitten en activiteiten te organiseren binnen een veilige, gezellige binnentuin.
  • Danssessie in psychiatrisch ziekenhuis: De wekelijkse sessie brengt patiënten, familieleden, hulpverleners en sympathisanten van binnen en buiten het ziekenhuis samen en daarin schuilt haar bijzondere en positieve kracht. Samen bewegen en dansen blijkt voor elke deelnemer een avontuur vol fijne indrukken, ervaringen en emoties.

Challenge VPP

Ook het VPP ging een What matters to you-challenge aan. We zullen een instrument ontwikkelen om levensdoelen van patiënten in kaart te brengen. We vinden het belangrijk dat de patiënt een middel krijgt om aan zorgverleners duidelijk te maken wat hij of zij belangrijk vindt in het leven. Zoals hobby’s of andere bezigheden die hij of zij graag nog zou willen doen naast de behandeling. In afwachting van de ontwikkeling van dat instrument vragen we aan zorgverleners om met patiënten te praten over hun levensdoelen en hiermee rekening te houden in de behandeling. Je kan de challenge bekijken op onze website.

Hoewel de eerste “What matters to you?”-dag inmiddels voorbij is, valt de beweging niet stil. Zognet-Icuro en de betrokken partners zullen zich samen inzetten om warme zorg duurzaam te verankeren. Veel acties die zorgverleners registreerden zijn bovendien niet eenmalig maar lopen het hele jaar door. Ook in 2018 komt er opnieuw een “What matters to you?”-dag.

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.