Uit: Samenspraak 83 | Inhoudstafel >

Edito

Werkingsverslag Opvolgingsbureau voor tarifering

Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering

Gezondheidsproblemen kunnen voor moeilijkheden zorgen wanneer je een schuldsaldoverzekering wil afsluiten. Zo kan je te maken krijgen met een bijpremie of een weigering. Sinds 1 januari 2015 kunnen kandidaat-verzekerden, die met een medische bijpremie van meer dan 75% of een weigering geconfronteerd worden, terecht bij het Opvolgingsbureau voor de tarifering. Dit bureau zal onderzoeken of de beslissing van de schuldsaldoverzekeraar vanuit medisch en verzekeringstechnisch oogpunt correct is.

Eind mei 2016 publiceerde het Opvolgingsbureau voor de tarifering een verslag over zijn eerste jaar werking. Dit verslag leert onder andere dat de leden van het Opvolgingsbureau (vertegenwoordigers van verzekeringsondernemingen, consumenten en patiënten) in de opstartfase een leerproces moesten ondergaan. Het bureau zocht in 2015 naar werkbare procedures, evenwichtige compromissen en oplossingen rond juridische onduidelijkheden.

Het Opvolgingsbureau voor de tarifering ontving vorig jaar 547 dossiers waarvan er 397 binnen de criteria vielen om onderzocht te worden. In het werkingsverslag kan je per categorieën van aandoeningen nagaan hoeveel dossiers er werden ingediend en of de beslissing van de verzekeraar al dan niet werd gevolgd. Hoewel de beslissingen van de schuldsaldoverzekeraars in de grote meerderheid van de gevallen aanvaard worden, zijn er in 2015 voor een 50-tal aanvragen bij het Opvolgingsbureau betere verzekeringsvoorwaarden voor de kandidaat-verzekerde verkregen. Een belangrijke les is dat het belangrijk blijft om goed te vergelijken op de verzekeringsmarkt alvorens je een aanvraag tot het Opvolgingsbureau voor de tarifering richt.

De ervaringen van het eerste werkingsjaar werden op 21 juni 2016 ook toegelicht op een infomoment over het Opvolgingsbureau voor de tarifering dat het VPP voor zijn leden organiseerde. Het VPP is vastberaden om zijn werkzaamheden in het bureau voor te zetten en te blijven streven naar verbeteringen voor personen met een chronische ziekte op vlak van toegang tot schuldsaldoverzekeringen.

Wie meer wil weten, kan het werkingsverslag gratis downloaden op de website www.opvolgingsbureau.be bij het onderdeel publicaties.

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.