Uit: Samenspraak 86 | Inhoudstafel >

Edito

Welke noden hebben revaliderende patiënten?

Zorgnet-ICURO stelde haar rapport ‘Musculoskeletale en neurologische revalidatiegeneeskunde in Vlaanderen’ voor. Op donderdag 8 december 2016 vond onze denkavond over revalidatiezorg plaats. Zorgnet-ICURO stelde haar rapport ‘Musculoskeletale en neurologische revalidatiegeneeskunde in Vlaanderen’ voor. Daarin beschrijft ze hoe revalidatiezorg in de toekomst moet georganiseerd worden.

Nadien konden de aanwezige patiënten hun ervaringen over revalidatie uitwisselen. Zorgnet-ICURO houdt rekening met die opmerkingen in haar verdere gesprekken met het beleid.

Nadat Zorgnet-ICURO het rapport voorstelde, zaten de patiënten nog met heel wat vragen. Vanuit hun ervaringen weten zij wat er goed en minder goed loopt binnen de revalidatiezorg.

Patiënten stellen zich volgende vragen:

 • Revalidatiecentra moeten zich specialiseren waardoor patiënten langere afstanden moeten afleggen. Wie zal de vervoerskosten betalen wanneer patiënten langere verplaatsingen moeten maken?
   
 • Wat doe je met pijnpatiënten die geen lange verplaatsingen kunnen maken?
   
 • Hoe kunnen patiëntendoelstellingen in kaart gebracht worden zodat revalidatie op maat aangeboden kan worden?
   
 • Hoe kan je patiëntendoelstellingen bepalen wanneer een patiënt weinig ziekte-inzicht heeft? Hoe betrek je de mantelzorger?
   
 • Kunnen patiënten ook psychisch revalideren? Denk maar aan cognitieve en psychosociale revalidatie die heel bepalend zijn voor de levenskwaliteit van de patiënt.
   
 • Kan revalidatie niet behoeftegericht georganiseerd worden? Nu wordt revalidatie georganiseerd voor een bepaalde aandoening terwijl behoeften van patiënten met verschillende aandoeningen, dezelfde kunnen zijn. Er kan dezelfde revalidatie aangeboden worden.

Hoe gaat het nu verder?

Het VPP zal de reacties van deze denkavond verzamelen en een eerste standpunt over revalidatiezorg op papier zetten. Dit standpunt toetsen we begin 2017 af bij de patiëntenverenigingen die niet aanwezig waren. Zo willen we een globaal beeld vormen van de noden rond revalidatiezorg. Het VPP bezorgt de definitieve standpunttekst aan de beleidsmakers. We houden jullie op de hoogte!

Voor meer informatie:

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.