Uit: Samenspraak 89 | Inhoudstafel >

Edito

Wat kost het ziekenvervoer?

Plots kom je in de situatie dat je niet meer zelf met de wagen kan rijden of dat je omwille van een medische ingreep liggend vervoerd moet worden. Hoe geraak je dan in het ziekenhuis? Wie brengt je naar een dagverzorgingscentrum? Hoe kom je op tijd aan op de consultatie bij de specialist? Je kan niet steeds beroep doen op familie of buren. Hoe regel je best je ziekenvervoer?

Je start met je zoektocht op het internet en neemt contact op met een ziekenvervoerder uit de buurt. Vaak doe je dit zonder stil te staan bij de kostprijs omdat je in de eerste plaats op tijd op je afspraak wil zijn. Als je niet vertrouwd bent met het niet-dringend ziekenvervoer is de kans groot dat je achteraf een hoge factuur ontvangt.

Als je niet vertrouwd bent met het niet-dringend ziekenvervoer is de kans groot dat je achteraf een hoge factuur ontvangt.

Foto: Freepik.com

In dit artikel geven we je tips over hoe jij of je mantelzorger best een ziekenvervoer regelen en waar je aan moet denken. Met deze tips in het achterhoofd kan je een snel en betaalbaar vervoer regelen.

Welk ziekenvervoer heb ik nodig?

We leggen eerst het verschil uit tussen dringend en niet-dringend ziekenvervoer.

Dringend ziekenvervoer

Als jij of iemand uit je omgeving dringende medische hulp nodig hebt, contacteer je de dienst 112. De ambulance komt ter plaatse en vervoert je meteen naar het ziekenhuis.

Niet-dringend ziekenvervoer

Als je niet-dringend ziekenvervoer nodig hebt, moet je op voorhand beslissen (eventueel samen met je behandelende arts) of je zittend, liggend of met een rolwagen vervoerd moet worden. Afhankelijk van de manier waarop je vervoerd moet worden, zal er een andere dienst komen of zal er een ander tarief gelden. Liggend vervoer zal vaak duurder zijn omdat hierbij medische begeleiding nodig is.

Als er geen begeleiding door een arts of verpleegkundige nodig is, kan je best beroep doen op diensten zoals de minder mobiele centrales. Zij werken met vrijwilligers uit de regio. Meer informatie over de minder mobiele centrales vind je op www.mindermobielencentrale.be

Je kan ook contact opnemen met je ziekenfonds omdat zij vrijwilligersorganisaties hebben die personen vervoeren. Vraag op voorhand goed wat de kostprijs per kilometer is!

Als er wel medische begeleiding nodig is, neem je best contact op met je ziekenfonds. Een ziekenfonds maakt vaak afspraken met een ziekenvervoerder waardoor het vervoer gedeeltelijk door het ziekenfonds terugbetaald wordt. 

Wat kost het ziekenvervoer?

Het dringend ziekenvervoer, aangevraagd via de dienst 112, wordt voor 50% terugbetaald door de verplichte ziekteverzekering.

Pieter krijgt op straat een epileptische aanval. Een omstaander belt meteen de dienst 112. Wanneer de ambulance aankomt, is Pieter alweer bij bewustzijn en wil hij niet meegaan met de ambulance. Achteraf krijgt hij toch een factuur voor de verplaatsing van de ambulance. Pieter moet die factuur niet betalen omdat hij niet met de ambulance meeging. Hij bezorgt de factuur aan zijn ziekenfonds. De overheid vergoedt de ziekenwagenvervoerders voor de ritten die zij ‘leeg’ maken.

Het niet-dringend ziekenvervoer wordt niet door de verplichte ziekteverzekering terugbetaald behalve in een aantal zeer specifieke gevallen zoals bij een reeks vervoer voor nierdialyse of een chemotherapiebehandeling. Bij vervoer voor bijvoorbeeld nierdialyse word je soms in groep vervoerd en regelt het ziekenhuis of het ziekenfonds het vervoer. Groepsvervoer kan ervoor zorgen dat je minder betaalt.

Het ziekenfonds betaalt via haar aanvullende verzekering een deel van de factuur van het niet-dringend vervoer. De terugbetaling verschilt tussen de verschillende ziekenfondsen. Je kan je op voorhand best zo goed mogelijk informeren. Op onze website vind je een overzicht van de terugbetaling van het niet-dringend ziekenvervoer door de verschillende ziekenfondsen!

Wie betaalt het vervoer wanneer ik opgenomen ben in het ziekenhuis?

Als je opgenomen bent in het ziekenhuis moet je soms vervoerd worden naar een ander ziekenhuis om een bepaald onderzoek te ondergaan. In de toekomst zal dit vervoer tussen ziekenhuizen nog meer toenemen omdat ziekenhuizen zich meer specialiseren. Hierdoor kunnen zij niet meer alle onderzoeken zelf uitvoeren. Afhankelijk van het ziekenhuis waar je overnacht, zal jij of het ziekenhuis de factuur betalen.

  • Als je vervoerd wordt tussen twee campussen van één ziekenhuis betaalt het ziekenhuis zelf het vervoer.
  • Wanneer je opgenomen bent in ziekenhuis A en je naar ziekenhuis B moet voor een onderzoek én er is geen overnachting in ziekenhuis B, dan betaalt ziekenhuis A het vervoer.
  • Is er wel een overnachting in ziekenhuis B? Dan betaalt de patiënt het vervoer. Ging het hier over een dringend ziekenvervoer? Dan betaalt de verplichte ziekteverzekering een deel terug.

Let dus goed op wanneer er vervoer wordt aangerekend. Laat dit eventueel nakijken door je ziekenfonds. 

Tips! om ziekenvervoer te regelen

  • Informeer op voorhand bij je ziekenfonds over de vergoeding voor het ziekenvervoer. Lees goed na of het gaat over liggend, zittend of rolwagenvervoer. Ziekenfondsen gebruiken vaak verschillende criteria voor de terugbetaling.
  • Wanneer er geen medische begeleiding nodig is, maak je best gebruik van minder mobielencentrales en andere vrijwilligersorganisaties. Misschien zijn er in je buurt wel vrijwilligers die vervoer naar het ziekenhuis regelen.
  • Informeer bij je ziekenfonds met welke ziekenvervoerder er afspraken gemaakt zijn. Vraag ook naar onvoorziene kosten die erbij kunnen komen.
  • Ga ook eens langs bij de sociale dienst van het ziekenhuis. Ook zij kunnen helpen om je ziekenvervoer te regelen.
  • Heb je vragen over de factuur van het vervoer? Laat het nakijken door het ziekenfonds. Zij helpen je hiermee.
  • Heb je klachten? Breng je ziekenfonds en de ziekenvervoerder op de hoogte. Vind je bij hen geen gehoor? Dan kan je een klacht indienen bij de commissie niet-dringend liggend ziekenvervoer. De commissie contacteer je via het Agentschap Zorg en Gezondheid: info@zorg-en-gezondheid.be of 02 553 35 00.

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.