Uit: Samenspraak 89 | Inhoudstafel >

Edito

Wat kan je zelf nog doen/extra tips

Je kan zelf nog heel wat dingen doen om te besparen op je gezondheidskosten. Zo is het bijvoorbeeld verstandig om je ziekenhuisfactuur goed na te kijken, medicatie zoveel mogelijk tijdens de werkuren te kopen en regelmatig naar de tandarts te gaan.

Ziekenhuisfactuur

Het VPP ijvert voor een transparante ziekenhuisfactuur. Het is belangrijk dat je als patiënt een overzichtelijke weergave krijgt van de verschillende kosten die zijn gemaakt.

Een deel van de kosten is voor de verplichte ziekteverzekering en dit wordt rechtstreeks geregeld met je ziekenfonds. Het overige deel moet je zelf betalen of geef je door aan je hospitalisatieverzekering. De kostprijs hangt mee af van volgende elementen:

 • jouw statuut: gewone verzekerde of je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming;
 • je kamerkeuze;
 • de duur van de ziekenhuisopname.[1]

Ziekenfondsen geven meestal een goed overzicht van hoe een ziekenhuisfactuur is opgebouwd. De factuur start met een globaal overzicht. Daarna volgt een gedetailleerde opsomming.

Ziekenfondsen geven meestal een goed overzicht van hoe een ziekenhuisfactuur is opgebouwd.

Foto: Freepik.com

In het globaal overzicht kunnen acht rubrieken terugkomen:

 • verblijfskosten;
 • forfaitaire kosten;
 • apotheek;
 • honoraria;
 • andere leveringen (bv. gipsmateriaal);
 • ziekenvervoer;
 • diverse kosten (vb. bijkomend kamercomfort);
 • btw op esthetische ingrepen.

Enkel de rubrieken die voor jou van toepassing zijn, zal je terugvinden op het overzicht. In het gedetailleerd overzicht krijg je een opsomming van welke kosten ten laste zijn van het ziekenfonds, welke ten laste van de patiënt en welke supplementen werden aangerekend.

Tip! Als je kiest voor een twee- of meerpersoonskamer mogen er geen supplementen worden aangerekend!
Tip! Als je dit wilt, kan je in het ziekenhuis vragen om de factuur elektronisch te laten bezorgen.

Controleren

De ziekenhuisfactuur ontvang je ongeveer twee maanden na je hospitalisatie. Het is belangrijk om die steeds goed na te kijken! Ga langs bij je ziekenfonds als je twijfelt over je ziekenhuisfactuur en vraag of zij het willen nakijken voor je betaalt!

De socialistische mutualiteit zegt dat de meest voorkomende fouten gaan over:

 • foute aanrekeningen van materialen/toestellen/medicatie;
 • de accomodatiekosten die worden aangerekend (hiervoor moet je grondig je opnameverklaring doornemen!);
 • verjaarde facturen die worden verstuurd (meer dan twee jaar geleden, te rekenen vanaf het einde van de maand waarin de verstrekkingen werden verleend).

Sommige ziekenfondsen hebben een applicatie om kosten tussen verschillende ziekenhuizen te vergelijken. Dit kan een indicatie geven, maar wees je ervan bewust dat dit niets vertelt over de kwaliteit van de zorg!

Lees je opnameverklaring goed door

Als je wordt opgenomen in het ziekenhuis ontvang je een opnameverklaring. Dit document geeft een overzicht van de kosten van je opname. Er staat informatie in over de kamersupplementen, de ereloonsupplementen, het voorschot en jouw persoonlijk aandeel in de verblijfskosten als patiënt.

TIP! Houd er rekening mee dat de keuze van een kamer bepaalt of zowel het ziekenhuis als de arts kamer- of ereloonsupplementen mogen aanrekenen. Enkel als je bewust voor een eenpersoonskamer kiest, mogen supplementen aangerekend worden, met enkele uitzonderingen (zie kader).

Wanneer wordt er geen supplement aangerekend

 • Indien er geen ander type kamer beschikbaar is; 
 • Bij opname buiten de wil van de patiënt op spoed of intensieve zorgen; 
 • Bij opname van een kind samen met een begeleidende ouder;
 • Wanneer een eenpersoonskamer nodig is voor de toestand van de patiënt of voor de technische voorwaarden van zijn onderzoek.

Tips bij een ziekenhuisopname

 • Kies bewust het kamertype.
 • Vraag op voorhand aan de arts om een inschatting te maken van de kosten. Als je een geconventioneerde arts hebt, zal je sowieso minder betalen.
 • Lees de opnameverklaring door zodat je op de hoogte bent van de kosten die extra kunnen worden aangerekend.
 • Vergelijk op voorhand de kosten per ziekenhuis.
 • Laat je ziekenhuisfactuur controleren door je ziekenfonds.

Weekend- en avondtarieven

Heb je een huisarts nodig na de werkuren of in het weekend? Denk er aan dat je hier meer voor zal moeten betalen!

In een huisartsenwachtpost kan je tijdens weekends en op wettelijke feestdagen terecht voor dringende medische hulpverlening. In zo’n wachtpost zijn meerdere huisartsen aanwezig. Op weekdagen is de wachtpost gesloten en wordt de wachtdienst geregeld vanuit de eigen praktijk van de huisartsen.

Als je tijdens de week na de werkuren naar je huisarts gaat, moet je een permanentievergoeding betalen. De toeslag bedraagt 4 euro. Je ziekenfonds betaalt deze volledig terug wanneer de huisarts je globaal medisch dossier beheert of er toegang toe heeft.

Als je naar de huisartsenwachtpost gaat in het weekend of op wettelijke feestdagen moet je een wachttoeslag betalen. Deze toeslag bedraagt in 2017 4,09 euro. Je ziekenfonds betaalt dit bedrag volledig terug.

WIST JE DAT de toeslagen niet kunnen opgeteld worden? Er kan dus enkel een wacht- of een permanentievergoeding aangerekend worden en niet de som van beiden.

Wachtvergoeding apothekers

Als een patiënt dringend medicatie nodig heeft kan hij naar de apotheker van wacht gaan. Wie die apotheker van wacht is, is niet altijd even duidelijk. Meestal kan je online opzoeken welke apotheker van wacht is of hangt deze informatie op het raam van de apothekers. Maar je kan ook bellen naar een betaalnummer (0903/99000). Daarvoor betaal je 1,50 euro per minuut.

Om te garanderen dat deze info gemakkelijk toegankelijk is voor patiënten, zal je vanaf 2018 kunnen bellen naar het centraal oproepnummer ‘systeem 1733’. Datzelfde nummer zal je ook kunnen gebruiken om een ambulance op te roepen. Het oude, betalende nummer zal verdwijnen.

TIP! Op www.apotheek.be vind je welke apotheker van wacht is. Vermijd onnodige kosten door te bellen naar het betaalnummer.

Wanneer je in de apotheek medicijnen, al dan niet op voorschrift, koopt buiten de normale werkuren (tussen 19u en 8u, op een zondag of op een wettelijke feestdag) betaal je een wachtvergoeding (wachthonorarium). Dat mag worden aangerekend aan je ziekenfonds wanneer je in het bezit bent van een voorschrift en de medicatie dringend moet afgeleverd worden. Je arts moet duidelijk vermelden op het voorschrift of de medicatie ‘dringend’ is. Indien het niet vermeld is op het voorschrift, kan de apotheker de arts bellen om te informeren of het om dringende medicatie gaat.

Per voorschrift of groep van voorschriften mag de apotheker maar 1 keer de wachtvergoeding aanrekenen aan de patiënt.

Als je medicatie zonder voorschrift of zonder dringend karakter haalt bij de apotheek van wacht mag die zelf zijn honorarium bepalen en meer dan 5,16 euro (bedrag augustus 2017) aanrekenen.

TIP! Plan de aankoop van medicatie zoveel mogelijk. Je koopt beter geen medicatie na de werkuren of in het weekend.

WIST JE DAT er in de toekomst een permanentievergoeding voor de nacht zal worden voorzien? Dit wil zeggen dat je ’s avonds en overdag alle voorgeschreven geneesmiddelen (zowel terugbetaald als niet terugbetaald) zonder meerkost kan kopen bij de apotheek van wacht. Zo verlaagt de financiële drempel om een voorgeschreven geneesmiddelentherapie meteen op te starten na een avondconsultatie.

Bron: De Block, Zwaenepoel & Hermans, 2017, Meerjarenkader voor de patiënt met de officina-apothekers

Preventie mondzorg

Sinds 1 juli 2016 is iedereen (vanaf 18 jaar) automatisch toegetreden tot het mondzorgtraject. Indien je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming is het mondzorgtraject gestart op 1 januari 2017. Wie op regelmatige basis (= minimum 1x/jaar) naar de tandarts gaat, wordt hiervoor beloond via een betere terugbetaling.

Dit traject geldt voor alle tandzorg behalve enkele uitzonderingen:

 • tandheelkundige raadplegingen;
 • preventieve zorg;
 • orthodontie;
 • parodontologie;
 • tandheelkundige radiografieën of prestaties die als bijkomend honorarium geattesteerd worden, bij personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming.

Als je het jaar voordien geen tandzorg hebt gehad, betaal je meer voor een consultatie.

Voorbeeld: Je bent vorig jaar niet naar de tandarts geweest, maar laat dit jaar een gaatje vullen. Dan verdubbelt je persoonlijk aandeel.

In de praktijk wil dit zeggen: Voor het vullen van een tand ontvangt de tandarts een honorarium van 44,73 euro. Als je het jaar voordien ook naar de tandarts bent geweest, betaal je hiervan zelf 8,5 euro. Anders moet je zelf 17 euro betalen.

Opgelet! Dit gaat over tandartsen die werken aan een conventietarief. Als je tandarts niet geconventioneerd is, zal het persoonlijk aandeel hoger liggen.

Voor kinderen onder de 18 jaar betaal je voor de basiszorg niets als de tandarts zich aan het officieel afgesproken tarief houdt.

Onder basiszorg valt:

 • mondonderzoek;
 • tandsteen verwijderen;
 • tanden vullen of herstellen;
 • tandzenuwen behandelen;
 • tanden trekken.

Beugels en andere zorg voor orthodontie worden slechts gedeeltelijk terugbetaald.

Tandartsen raden aan om vanaf de leeftijd van twee jaar op controle te komen.

Op zoek!

Op 2 juni 2017 waren er in België in totaal 61,4% van de tandartsen geconventioneerd. De toetredingsgraad in Vlaanderen is het laagst voor de provincie Antwerpen (slechts 46,1%) gevolgd door de provincie Vlaams-Brabant. Daar zijn slechts 55,4% van de tandartsen geconventioneerd. Zoek zeker uit of je tandarts geconventioneerd is. Zo kan je heel wat geld besparen! Vraag na bij je tandarts of zoek dit op.

Wat met derdebetalersregeling bij de tandarts?

Tandartsen zijn niet verplicht om te werken via de derdebetalersregeling. In 2016 werden 20,5% van alle verstrekkingen bij de tandarts via het derdebetalerssysteem uitgevoerd.

Sinds maart 2017 is het voor de tandarts ook mogelijk om dit elektronisch te regelen (via MyCarenet). Nadat dit is opgenomen in het softwarepakket van de tandarts hoopt het VPP dat meer en meer verstrekkingen via dit systeem zullen gebeuren! Hiernaar vragen bij je tandarts is dus de boodschap! Zo kan je op consultatie met je kinderen zonder dat je iets moet betalen of vermijd je voor jezelf een hoge factuur!

Tips om te besparen op kosten bij de tandarts

 • Ga jaarlijks minimum 1x naar de tandarts: dit is gezond en je betaalt minder.
 • Informeer of zoek op of je tandarts al dan niet geconventioneerd is.
 • Indien je tandarts werkt aan het conventietarief kan je gratis naar de tandarts met kinderen jonger dan 18 jaar of krijg je alles terugbetaald van je ziekenfonds.
 • Tandartsen kunnen de derdebetalersregeling toepassen, vraag hiernaar!

Bron: Meer informatie vind je op de website van het RIZIV. Op de website www.glimlachen.be vind je tips & tricks voor mondzorg bij jonge kinderen.

Tandzorg is heel belangrijk voor mensen met een chronische ziekte omdat medicijnen en je behandeling je tanden extra kunnen aantasten. Het VPP doet in het najaar een bevraging bij haar leden om te ontdekken of zij extra tandproblemen hebben en al dan niet een bezoek aan de tandarts uitstellen omwille van de kostprijs. Je hoort hierover later meer.

Bekijk welke voordelen en extra verzekeringen van je ziekenfonds interessant zijn voor jou

Ziekenfondsen zorgen voor de terugbetaling van de kosten die vallen onder de verplichte ziekteverzekering zoals consultaties bij de huisarts of de tandarts. Maar als lid van een ziekenfonds geniet je daarbovenop van een aantal andere voordelen zoals bijvoorbeeld een tegemoetkoming voor brillen, lenzen, hoorapparaten,… of terugbetaling van een aantal sessies bij de osteopaat of psychotherapie bij kinderen en jongeren. Maar het kan ook zijn dat je ziekenfonds een deel van de kosten van de sportkampen van je kinderen terugbetaalt. Het aanbod van voordelen verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds. 

Naast die voordelen kan je bij je ziekenfonds nog extra verzekeringen afsluiten. Moeten je kinderen vaak naar de tandarts? Moet je zelf vaak naar de kinesist of oogarts? Dan kan je bij je ziekenfonds een extra verzekering afsluiten voor zulke kosten. Zo’n verzekering zorgt ervoor dat je extra tegemoetkomingen krijgt en zo vermijd je hoge kosten. Via je ziekenfonds kan je ook een hospitalisatieverzekering afsluiten.

 

Tips!

 • Bekijk op de website van je ziekenfonds wat de voordelen van je lidmaatschap zijn of vraag het na in een kantoor van je ziekenfonds. Vaak moet je zelf een aanvraag doen om te genieten van deze voordelen.
 • Als je een ziekenfonds kiest, houd je best rekening met je persoonlijke situatie. Sommige ziekenfondsen richten zich vooral op gezinnen met kinderen, terwijl andere een interessanter aanbod hebben voor oudere mensen.
 • Bekijk eens de reportage van het programma ‘Voor hetzelfde geld’ (www.een.be/voor-hetzelfde-geld/het-voordeligste-ziekenfonds) Die bevat heel wat tips die je kunnen helpen als je je wil aansluiten bij een ziekenfonds of overstappen naar een ander.

Bronnen: CM, Socialistische Mutualiteit, Liberale Mutualiteit, Vlaams Neutraal Ziekenfonds en de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Bezoek een wijkgezondheidscentrum

Is er een wijkgezondheidscentrum in jouw buurt? Dan kan het interessant zijn om daar op consultatie te gaan. In wijkgezondheidscentra werken artsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen…. samen onder één dak.

Als je naar een dokter in het wijkgezondheidscentrum gaat, moet je als patiënt niets betalen. Je hebt geen zorgen meer rond terugbetaling en remgeld. Voor mensen met financiële problemen is dit vaak een goede oplossing. Ze moeten geen bedrag voorschieten om de huisarts en andere paramedici te betalen.

Meer informatie vind je op http://vwgc.be/

Rechtenverkenner.be

De website www.rechtenverkenner.be is een initiatief van de Vlaamse overheid en is een online gids die alle sociale rechten bevat. De website is bedoeld voor burgers én hulpverleners.

De website bevat informatie over verschillende categorieën (werken, wonen, onderwijs, welzijn, energie,…), doelgroepen (ouderen, chronisch zieken,…) en overheden (federaal, regionaal, provinciaal en lokaal). Per recht is er een fiche met een omschrijving van het recht, de toekenningsvoorwaarden, de aanvraagprocedure, welke documenten je nodig hebt en de contactgegevens van de betrokken dienst.

Om na te gaan welke sociale rechten jij hebt, kan je op verschillende manieren te werk gaan. Zo kan je zoeken per thema of doelgroep, maar ook via een persoonlijk profiel, trefwoorden of een alfabetisch overzicht. Om te zoeken naar je lokale rechten, moet je een postcode ingeven. 

 


 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.