Uit: Samenspraak 102 | Inhoudstafel >

Edito

Wat betalen ziekenfondsen terug van psychotherapie en psychologische begeleiding?

Ziekenfondsen betalen in sommige gevallen psychotherapie en psychologische begeleiding voor een deel terug. Het gaat om aanvullende voordelen en diensten die verschillen per ziekenfonds. Voor patiënten is het niet altijd makkelijk om te weten welk ziekenfonds wat terugbetaalt. Met onze vergelijking willen we jou hierover informeren.

Het Vlaams Patiëntenplatform maakt jaarlijks een vergelijking van de terugbetaling van psychotherapie door de ziekenfondsen. Op onze website vind je de vergelijking en een uitgebreid dossier per ziekenfonds.

De vergelijking gaat over de terugbetaling van consultaties bij een psycholoog of psychotherapeut buiten ziekenhuizen of zorginstellingen. Ze gaat niet over een verblijf in psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen van een algemeen ziekenhuis (PAAZ), psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) of Initiatieven Beschut Wonen (IBW). Ze gaat bovendien niet over consultaties bij Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) of Revalidatiecentra (CAR).

Enerzijds wordt er een deel van psychotherapie en psychologische begeleiding terugbetaald door de verplichte ziekteverzekering. Anderzijds kan je terugbetaling ontvangen via de aanvullende verzekering van je ziekenfonds. We leggen eerst de terugbetaling binnen de verplichte ziekteverzekering uit. Daarna zoomen we in op onze vergelijking van de terugbetaling via de ziekenfondsen.

Wanneer wordt psychotherapie en psychologische begeleiding terugbetaald door de verplichte ziekteverzekering?

Sinds 2019 is de terugbetaling van psychotherapie en psychologische begeleiding gedeeltelijk inbegrepen in de verplichte ziekteverzekering (die voor elk ziekenfonds hetzelfde is). Je kan een kortdurende, ambulante behandeling volgen bij een psycholoog of orthopedagoog en dit wordt gedeeltelijk terugbetaald via de verplichte ziekteverzekering. Om voor deze terugbetaling in aanmerking te komen moet je voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • tussen 18 jaar en 64 jaar oud zijn op de datum van de eerste sessie;
  • lijden aan een psychisch probleem op vlak van angst, depressie of alcoholgebruik dat matig ernstig is. Een beperkt aantal sessies eerstelijnspsychologische zorg moet het probleem voldoende verhelpen;
  • verwezen zijn door je huisarts of psychiater die je daarvoor een verwijsvoorschrift bezorgt.

Met één verwijsvoorschrift van je huisarts of psychiater kan je één reeks van 4 sessies volgen. Als je na afloop van een reeks opnieuw een verwijsvoorschrift krijgt, kan je opnieuw 4 sessies volgen. Per jaar kunnen er voor jou in totaal maximum 8 sessies worden terugbetaald. Per sessie betaal je 11 euro. Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming betalen 4 euro per sessie. Het overige bedrag wordt terugbetaald door het ziekenfonds. Meer informatie vind je terug op https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/geestelijke-gezondheidszorg/Paginas/kortdurende-psychologische-behandeling-volwassenen.aspx

Foto: Freepik

Standpunt VPP

Het VPP is blij met deze terugbetaling van consultaties bij een psycholoog. We zien dit echter als een eerste stap. Er is nood aan een uitbreiding van de doelgroep, zowel qua leeftijd als qua problematiek. Ook jongeren, ouderen, personen met andere psychische kwetsbaarheden én personen met een lichamelijke aandoening hebben psychische zorgnoden waarvoor psychologische begeleiding nodig is. De ideale situatie van een laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg is nog veraf. Momenteel zijn er nog té veel financiële en andere drempels, bijvoorbeeld wachtlijsten. Psychologische begeleiding moet beschikbaar zijn voor iedereen die er nood aan heeft!

Vergelijking terugbetaling psychotherapie en psychologische begeleiding ziekenfondsen

Wat valt op in de vergelijking van de verschillende ziekenfondsen?

  • Wat terugbetaald wordt verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds.
  • Alle ziekenfondsen bieden een terugbetaling aan voor de doelgroep kinderen en jongeren.
  • Voor de doelgroep volwassenen zijn er nog steeds twee ziekenfondsen die geen enkele vorm van terugbetaling of prijsvermindering aanbieden. Dit blijft hetzelfde als in 2018! Twee ziekenfondsen kozen ervoor om de terugbetaling voor volwassenen te verdubbelen (of meer).
  • Enkele ziekenfondsen bieden zelf een vorm van begeleiding aan: een telefonische luisterlijn, online hulp of een gesprek bij een psycholoog van de sociale dienst. Sommige ziekenfondsen bieden zelf cursussen, bijvoorbeeld mindfulness, en andere gezondheidsbevorderende diensten, zoals bijvoorbeeld een app, aan.
  • Er zijn verschillen in het aantal sessies die terugbetaald worden. Bij sommige ziekenfondsen worden jaarlijks een aantal psychotherapiesessies terugbetaald. Anderen betalen eenmalig een aantal sessies terug. Dit varieert van 5 tot 24 sessies.
  • Het maximumbedrag dat terugbetaald wordt, varieert sterk. Sommige ziekenfondsen bieden maximaal 50€ terugbetaling aan per jaar, andere 300€ per jaar of een maximaal bedrag van 540€ (eenmalig, in het totaal). Voor psychotherapie bij kinderen wordt meestal een hoger bedrag terugbetaald.
  • Naast de terugbetaling van psychotherapie en psychologische begeleiding door een psychotherapeut of psycholoog, betalen verschillende ziekenfondsen ook een consultatie bij de klinisch orthopedagoog terug.

Contacteer Simon Ector voor meer informatie over de vergelijking via simon.ector@vlaamspatientenplatform.be of via 016 23 05 26.


 

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.