Uit: Samenspraak 97 | Inhoudstafel >

Edito

Wat betalen ziekenfondsen terug van psychotherapie en psychologische begeleiding?

Ziekenfondsen betalen in sommige gevallen psychotherapie en psychologische begeleiding voor een deel terug. Het gaat om aanvullende voordelen en diensten die verschillen per ziekenfonds. Voor patiënten is het niet altijd makkelijk om te weten welk ziekenfonds wat terugbetaalt. Met onze vergelijking willen we jou hierover informeren.

Het Vlaams Patiëntenplatform maakt jaarlijks een vergelijking van de terugbetaling van psychotherapie door de ziekenfondsen. Op onze website vind je een uitgebreid dossier.

Deze analyse gaat niet over een verblijf in psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen van een algemeen ziekenhuis (PAAZ), psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) of Initiatieven Beschut Wonen (IBW). Ook consultaties bij Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) of Revalidatiecentra (CAR) nemen we niet op in onze vergelijking.

Wat valt op in de vergelijking van de verschillende ziekenfondsen?

 • Wat terugbetaald wordt verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds.
 • Alle ziekenfondsen bieden een terugbetaling aan voor de doelgroep kinderen en jongeren.
 • Voor de doelgroep volwassenen zijn er nog steeds twee ziekenfondsen die geen enkele vorm van terugbetaling of prijsvermindering aanbieden. Dit blijft hetzelfde als in 2018! De terugbetaling is meestal beperkt.
 • Enkele ziekenfondsen bieden zelf een vorm van begeleiding aan: een telefonische luisterlijn, online hulp of een gesprek bij een psycholoog van de sociale dienst. Sommige ziekenfondsen bieden zelf cursussen, bv. Mindfulness, en andere gezondheidsbevorderende diensten, zoals bv. een app, aan.
 • Er zijn verschillen in het aantal sessies die terugbetaald worden. Bij sommige ziekenfondsen worden jaarlijks een aantal psychotherapiesessies terugbetaald. Anderen betalen eenmalig een aantal sessies terug. Dit varieert van 5 tot 16 sessies.
 • Het maximumbedrag dat terugbetaald wordt, varieert sterk. Sommige ziekenfondsen bieden maximaal 50€ terugbetaling aan per jaar, andere 300€ per jaar of een maximaal bedrag van 540€ (eenmalig, in het totaal). Voor psychotherapie bij kinderen wordt doorgaans een hoger bedrag terugbetaald.
 • Naast de terugbetaling van psychotherapie en psychologische begeleiding door een psychotherapeut of psycholoog, betalen verschillende ziekenfondsen ook een consultatie bij de klinisch orthopedagoog terug.
Contacteer Simon Ector voor meer informatie over de vergelijking via simon.ector@vlaamspatientenplatform.be of via 016 23 05 26.


Terugbetaling consultaties eerstelijnspsycholoog

Eind maart start de terugbetaling voor consultaties bij de eerstelijnspsycholoog. Deze terugbetaling is voor iedereen hetzelfde, ongeacht van welk ziekenfonds je lid bent. Ze staat dus ook los van de informatie in bijgevoegde tabel. Ze geldt voor:

 • 18- tot 65-jarigen;
 • met een lichte tot matige depressie, alcoholverslaving of angststoornissen;
 • na doorverwijzing via de huisarts;
 • voor 4 sessies (verlengbaar met nogmaals 4 sessies).

Het VPP is blij met deze terugbetaling van consultaties bij een psycholoog. Het VPP ziet dit echter als slechts een eerste stap. Er is nood aan een uitbreiding van de doelgroep, zowel qua leeftijd als qua problematiek. Ook jongeren, ouderen, personen met andere psychische kwetsbaarheden én personen met een lichamelijke aandoening hebben psychische zorgnoden waarvoor psychologische begeleiding gewenst is. De ideale situatie van een laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg is nog veraf. Momenteel zijn er nog té veel financiële en andere drempels, bv. wachtlijsten. Psychologische begeleiding moet echter beschikbaar zijn voor iedereen die er nood aan heeft!

Overzicht terugbetaling van psychotherapie en psychologische begeleiding voor kinderen en jongeren

Overzicht terugbetaling van psychotherapie en psychologische begeleiding voor volwassenen

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.