Uit: Samenspraak 98 | Inhoudstafel >

Edito

Wat betaalt jouw ziekenfonds terug van het niet-dringend ziekenvervoer?

Regelmatig verschijnen in de media verhalen van patiënten die een heel hoge factuur moeten betalen voor niet-dringend ziekenvervoer. De patiënt of zijn mantelzorger was op voorhand niet op de hoogte van de kostprijs en komt achteraf in financiële problemen. Hoe kan je dit voorkomen? Bekijk onze vergelijking van wat ziekenfondsen terugbetalen en lees onze tips!

“Na een moeilijke operatie eind september 2018, besliste ik mijn vervoer van en naar revalidatiecentrum ALMA te laten uitvoeren door vervoerbedrijf X. Hiervoor informeerde ik eerst bij een assistente van het ziekenfonds en de prijs, 4 euro per rit, viel mee. De facturatie van de kosten liep perfect volgens afspraak tot de afrekening van januari 2019. Opeens werd 16 euro per rit aangerekend! Dat zorgde voor een totaalsom van 288 euro.  Dit gebeurde zonder dat ik enige informatie ontving van het vervoersbedrijf. Uiteraard stopte ik de samenwerking onmiddellijk.”[1] 

Dit jaar bekeek het VPP opnieuw per ziekenfonds welk niet-dringend ziekenvervoer wordt terugbetaald, onder welke voorwaarden en voor welk bedrag. Op die manier kan je op voorhand een schatting maken van hoeveel het ziekenvervoer zal kosten. Zo kan je ook bekijken welk vervoer of welk ziekenfonds het beste bij jouw noden past.  

Foto: Freepik

Wat is niet-dringend ziekenvervoer?

Onder het niet-dringend ziekenvervoer verstaan we alle vervoer dat niet via de dienst 112 wordt geregeld. Het niet-dringend ziekenvervoer kan zowel liggend als zittend gebeuren, afhankelijk van wat de medische toestand van de patiënt vereist. In tegenstelling tot het dringend ziekenvervoer bestaat er voor het niet-dringend ziekenvervoer geen wetgeving of reglementering.

Patiënten weten vaak niet welk ziekenvervoer terugbetaald wordt en hoeveel de terugbetaling bedraagt. In een aantal gevallen betaalt de verplichte ziekteverzekering het ziekenvervoer terug. In andere gevallen komt de aanvullende verzekering van de ziekenfondsen tussen. De verplichte ziekteverzekering betaalt het niet-dringend ziekenvervoer niet terug behalve in een aantal specifieke gevallen zoals bij nierdialyse of een chemotherapiebehandeling.

Veel verschillen qua terugbetaling

Omdat er voor het niet-dringend ziekenvervoer geen prijzen en voorwaarden voor terugbetaling bepaald zijn, kunnen ziekenfondsen via hun aanvullende verzekering zelf bepalen hoeveel ze van de factuur terugbetalen. De terugbetaling tussen ziekenfondsen verschilt, net zoals er ook verschillen zijn tussen de regio’s van hetzelfde ziekenfonds. Dit maakt het voor patiënten heel onoverzichtelijk.

Het VPP maakte een overzicht van de terugbetaling van het niet-dringend ziekenvervoer per ziekenfonds. Op onze website vind je de fiches van de verschillende ziekenfondsen, per regio, met vermelding van de terugbetalingen in 2019.

Heb je nog vragen of wil je meer weten? Contacteer Marit Mellaerts over de vergelijking via marit.mellaerts@vlaamspatientenplatform.be of 016 23 05 26.

Tips om je ziekenvervoer te regelen

Wanneer je ziekenvervoer wil regelen, hou je best rekening met volgende tips:

  • Informeer bij je ziekenfonds over de vergoeding voor het ziekenvervoer. Lees goed na of het gaat over het liggend, zittend of rolwagenvervoer. Ziekenfondsen hanteren verschillende criteria voor terugbetaling. Onze fiches kan je als eerste informatiebron gebruiken;
  • Is er geen medische begeleiding nodig? Probeer dan gebruik te maken van minder mobiele centrales (www.mindermobielecentrale.be) en andere vrijwilligersorganisaties. Hun prijzen zijn vaak veel voordeliger. Nadeel is natuurlijk dat de bestuurder geen medische opleiding heeft. Informeer bij je ziekenfonds naar alternatieve vervoersmogelijkheden;
  • Vraag ook aan je ziekenfonds met welke vervoerder er prijsafspraken gemaakt zijn;
  • Informeer je op voorhand goed over de kostprijs van het vervoer bij de ziekenvervoerder. Vraag ook naar onvoorziene kosten die erbij kunnen komen;
  • Wordt het ziekenvervoer door de sociale dienst van het ziekenhuis geregeld (bijvoorbeeld bij een ontslag uit het ziekenhuis)? Zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent over de kostprijs en laat altijd weten bij welk ziekenfonds je aangesloten bent;
  • Heb je vragen bij je factuur? Laat deze controleren door je ziekenfonds. Zij helpen je hiermee;
  • Heb je klachten? Breng je ziekenfonds en de ziekenververvoerder op de hoogte. Vind je bij hen geen gehoor? Dan kan je klacht indienen bij de commissie niet-dringend liggend ziekenvervoer.

 


[1] Getuigenis die het Vlaams Patiëntenplatform ontving via mail.

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.