Uit: Samenspraak 84 | Inhoudstafel >

Edito

Wat als er een medisch ongeval gebeurt?

Zorgverleners en zorginstellingen doen veel moeite om onnodige schade voor jou als patiënt te vermijden. Toch kunnen er medische ongevallen gebeuren. Zo is een ziekenhuis bijvoorbeeld een complexe omgeving waarin risico’s bestaan. Daarbij komt dat missen menselijk is. 

Welke vragen kan je stellen?

Als je het slachtoffer van een medisch ongeval wordt, doe je er goed aan om voldoende informatie te verkrijgen:

  • Wat is er gebeurd? Hoe kon dit gebeuren?
  • Wat zijn op dit moment de gevolgen voor mij? Wat zijn de (mogelijke) gevolgen in de toekomst?
  • Wat is er al gedaan of kan er gedaan worden om de schade te herstellen of beperken?
  • Met wie kan ik contact opnemen als ik nog verdere vragen heb?
  • Zal het ziekenhuis of de zorgverlener(s) maatregelen nemen om herhalingen van een dergelijk medisch ongeval te voorkomen?
  • Is of zijn de betrokken zorgverlener(s) verzekerd voor medische ongevallen? Zo ja, bij welke verzekeraar(s)?

Mogelijk kunnen bepaalde diensten helpen om de communicatie over het medische ongeval tussen jou en de betrokken zorgverlener(s) te optimaliseren: bv. de ombudsdienst van het ziekenhuis of de Federale Ombudsdienst Rechten van de Patiënt in het geval van ambulante zorgverleners. Contactgegevens vind je in het artikel ‘De kracht van een klacht’ verderop in deze nieuwsbrief.

Procedures en bijstand

In bepaalde gevallen wensen slachtoffers een financiële compensatie voor de geleden schade. Slachtoffers van een medisch ongeval en hun rechthebbenden hebben verschillende opties om hun vraag tot schadevergoeding te laten behandelen. Men kan kiezen tussen

  • een minnelijke oplossing rechtstreeks via de zorgverlener (of zijn verzekeraar),
  • een minnelijke medische expertise,
  • een strafrechtelijke of burgerrechtelijke procedure bij een rechtbank of
  • een procedure bij het Fonds voor de Medische Ongevallen. Deze overheidsinstelling onderzoekt onder bepaalde voorwaarden of je in aanmerking kan komen voor schadevergoeding. Meer informatie over de werking van het Fonds vind je op de website www.fmo.fgov.be

Iedere procedure heeft, afhankelijk van de aard van het medisch ongeval, zijn voor- en nadelen. Zo kunnen er verschillen zijn op vlak van kostprijs, duur van de procedure, bewijslast, ontvankelijkheid, enzovoort. Je kan je hieromtrent best laten adviseren door ofwel de juridische dienst van je mutualiteit ofwel een advocaat gespecialiseerd in medisch aansprakelijkheidsrecht:

a)    De dienst ledenverdediging van je mutualiteit. Deze dienst biedt leden gratis advies en bijstand aan inzake juridische procedures bij medische ongevallen. De dienst beschikt meestal over eigen juristen alsook artsen die je zaak onderzoeken en behartigen. Indien nodig schakelen zij soms ook externe advocaten of bijstandsartsen in.

b)    Een advocaat. De bijstand van een advocaat is niet gratis. Indien je over rechtsbijstand beschikt, kan je nagaan of medische ongevallen gedekt zijn. In dat geval zal de rechtsbijstandsverzekeraar je advocaat en bijstandsarts (geheel of gedeeltelijk) betalen. Opgelet: Kies voor een advocaat met ervaring in medische aansprakelijkheid.

Meer informatie over deze kwesties kan je lezen in de handleiding “Wat als er een medisch ongeval gebeurt?” van het Vlaams Patiëntenplatform vzw. Je kan deze handleiding gratis downloaden op www.vlaamspatientenplatform.be.

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.