Uit: Samenspraak 98 | Inhoudstafel >

Edito

VPP verzamelt met ledenbevraging noden en knelpunten van patiëntenverenigingen

Om de vijf jaar gaan medewerkers van het VPP op pad en brengen ze een bezoek aan zijn ledenverengingen om te horen welke noden en knelpunten zij ervaren op het vlak van zorg en levenskwaliteit.

Om deze noden en knelpunten in kaart te brengen, ontwikkelden we een methodiek met themakaartjes. We bekijken of de vereniging en haar leden rond die thema’s knelpunten ervaren. Wat vinden ze bijvoorbeeld van de organisatie van de zorg in de eerste lijn en in de ziekenhuizen? Is er voldoende zorg op maat beschikbaar? Is de zorg toegankelijk? Hebben patiënten uit de vereniging moeite om een schuldsaldo- of een hospitalisatieverzekering af te sluiten? Worden alle patiëntenrechten steeds nageleefd? …

Ben je benieuwd hoe het er tijdens de ledenbevraging aan toe ging? Met onderstaande foto’s geven we je een kijkje achter de schermen.

Belgische Vereniging voor Dystoniepatiënten: Frans Vanderstraeten, penningmeester.

 

Vriendenkring nierpatiënten Roeselare: Gino Matthys en Stefaan Maddens

Hoe gaat het nu verder?

De beleidsmedewerkers van het VPP bundelen en analyseren alle informatie van de ledenbevraging. We bekijken wat de gemeenschappelijke noden en knelpunten zijn van onze leden. De raad van bestuur van het VPP toetst deze knelpunten aan onze missie en visie.

De informatie uit de ledenbevraging vormt, samen met regeerakkoorden, beleidsnota’s, actualiteit enzovoort, de basis voor ons actieplan 2020-2025. Dit actieplan stellen we voor op onze algemene vergadering in 2020.

Bedankt!

We willen heel graag alle ledenverenigingen die deelnamen aan onze ledenbevraging van harte bedanken voor hun tijd en inzet!

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.