Uit: Samenspraak 87 | Inhoudstafel >

Edito

VPP ontwikkelt een instrument om levensdoelen te formuleren

Personen met een chronische aandoening willen dat er in het zorgproces rekening wordt gehouden met de doelen die zij belangrijk vinden. Bepaalde activiteiten willen ze graag blijven doen omdat die belangrijk zijn voor hun levenskwaliteit. Het VPP zal een instrument ontwikkelen dat hen helpt om die levensdoelen te formuleren.

De doelen van patiënten en zorgverleners durven nogal eens te Bepaalde activiteiten willen patiënten graag blijven doen omdat die belangrijk zijn voor hun levenskwaliteit.verschillen. Zorgverleners zijn opgeleid om patiënten te genezen, te activeren en herstel te bevorderen. Patiënten hechten ook belang aan de kwaliteit van hun leven. Ook informatie- en communicatieproblemen zorgen er soms voor dat zorgverleners en patiënten niet op een lijn zitten.

Voorbeeld ter illustratie

Julia, een weduwe van 68 jaar, heeft verschillende gezondheidsproblemen. Ze woont nog thuis en moet per dag 9 verschillende geneesmiddelen nemen. Haar zorgteam bestaat uit een huisarts, een apotheker, een thuisverpleegkundige, een kinesitherapeut en een thuisverzorgende. Julia was vroeger een zeer actieve dame. Ondanks haar beperkingen zou Julia nog graag twee keer per week vrijwilligerswerk in het buurtcentrum doen. Dat geeft Julia immers veel voldoening. Bepaalde geneesmiddelen van Julia veroorzaken veel vermoeidheid. Daarnaast heeft ze regelmatig last van stijfheid waardoor ze niet mobiel genoeg is voor sociale activiteiten.  Kan het zorgteam helpen om ervoor te zorgen dat Julia toch nog vrijwilligerswerk zou kunnen doen? Kunnen zij medicatie, behandelingen, interventies en therapieën beter afstemmen op wat de patiënt echt belangrijk vindt?

Politiek en maatschappelijk is er een groot draagvlak om de patiënt en zijn omgeving echt centraal te stellen. Zo staat er in de plannen van de federale overheid dat zorg moet vertrekken vanuit de capaciteiten en doelstellingen van de patiënt. Er wordt dus niet enkel gefocust op het ziektebeeld en de discipline.

Ook in de hervorming van de Vlaamse eerstelijnszorg wordt hier aandacht aan besteed. Daarin staat dat het “medisch model” en het “welzijnsmodel” moet focussen op wat de patiënt in zijn leven belangrijk vindt. Bijvoorbeeld: naar de winkel gaan, voor de kleinkinderen zorgen, met de hond wandelen, … Het gaat vaak over kleine eenvoudige dingen die bijdragen tot levenskwaliteit en -geluk.

Nog geen instrument beschikbaar om doelen in kaart te brengen

Alleen blijkt uit de praktijk dat zorgverleners geen handvaten hebben om samen met de patiënt de levensdoelen te formuleren. Ook patiënten missen een instrument om hun noden en doelstellingen in kaart te brengen en te communiceren naar hun zorgverleners.

Het VPP liet een studie uitvoeren om de moeilijke concepten levenskwaliteit en levensdoelen beter te definiëren, en de bestaande instrumenten te evalueren. Dat onderzoek toonde aan dat de huidige instrumenten onvoldoende geschikt zijn en dat er drempels kunnen bestaan die patiënten verhinderen om hun levensdoelen te bepalen.

Het VPP zal met de steun van de Vlaamse overheid een instrument ontwikkelen dat personen met een chronische ziekte ondersteunt om te definiëren welke levensdoelen zij willen nastreven. Zo kunnen zorgverleners naast de klinische factoren ook rekening houden met aspecten die belangrijk zijn voor de levenskwaliteit van hun patiënten. Zodat die meer zorg op maat krijgen.

Het project bestaat uit volgende onderdelen:

  • Het VPP zal een prototype instrument ontwikkelen dat mensen met een chronische aandoening ondersteunt om levensdoelen te definiëren. Dat zal worden uitgetest bij de patiëntenverenigingen. Het instrument moet laagdrempelig en gebruiksvriendelijk zijn.
  • Het prototype zal gevalideerd worden via een vijftal specifieke gebruikerscasussen.
  • De levensdoelen, die via het instrument bepaald worden, moeten op termijn geïntegreerd worden in het elektronisch patiëntendossier.
  • Voor de zorgverleners komt er een handleiding om het instrument te gebruiken.

Het project startte in februari 2017 en zal tot november 2017 duren.

Met de steun van:

Logo Vlaanderen is zorg

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.