Uit: Samenspraak 88 | Inhoudstafel >

Edito

VPP on tour buigt zich over ziekenhuishervorming

Eind mei en begin juni 2017 organiseerde het VPP voor het tweede jaar op rij in elke provincie een contactmoment voor patiëntenverenigingen uit de regio. Dit jaar stond de ziekenhuishervorming centraal op VPP on tour. 

Het hoofddoel van VPP on tour was nieuwe patiëntenverenigingen en onze leden beter te leren kennen en onze werking toe te lichten. Bovendien wilden we de patiënten informeren over de ziekenhuishervorming en met hen in dialoog gaan over dit thema.

Het eerste punt op de agenda was ons favoriete onderdeel van VPP on tour: de verenigingen aan het woord. Alle aanwezigen kregen de kans om zichzelf en hun vereniging voor te stellen. De patiëntenvertegenwoordigers vertelden gepassioneerd over de activiteiten van hun vereniging, de knelpunten waar ze tegenaan lopen, de toekomstplannen enzovoort. We hoorden vol bewondering hoe elke vereniging stuk voor stuk een enorm verschil maakt voor zijn leden.

Daarna stelden we de werking van het VPP kort voor. We zoomden ook in op de huidige werking en toekomst van onze regionale antennes. Momenteel zijn die er al in Limburg en Brussel, maar we hopen dat er in de toekomst ook antennes komen in de andere provincies.

Debatteren over de ziekenhuishervorming

Na een pauze was het tijd voor het inhoudelijke werk. We gaven een overzicht van de belangrijkste aspecten van de ziekenhuishervorming. Daarna kregen de patiëntenvertegenwoordigers de kans om hun visie hierover te geven. Enkele belangrijke kernpunten die aan bod kwamen:

  • ‘pay 4 quality’ ofwel dat de financiering van ziekenhuizen zal gekoppeld worden aan de kwaliteit van de zorgverlening;
  • sterktes en zwaktes van de huidige ziekenhuisstructuur;
  • financieringsproblematiek.

Projectverantwoordelijke Anke Van Roost lichtte de belangrijkste aspecten van de ziekenhuishervorming toe.

Projectverantwoordelijke Anke Van Roost lichtte de belangrijkste aspecten van de ziekenhuishervorming toe.

Nadien debatteerden we over de ziekenhuisnetwerken, het belangrijkste onderdeel van de hervorming. We gingen actief aan de slag: de patiëntenvertegenwoordigers duidden met stickers aan op de kaart van Vlaanderen waar hun leden wonen en waar ze zorg ontvangen. Sommigen beperken zich tot ziekenhuizen in de regio, anderen leggen grotere afstanden af om goede zorg te krijgen. Factoren die deze keuze beïnvloeden zijn onder andere: afstand, pathologie, informatie vanuit de patiëntenvereniging, doorverwijzing door een arts etcetera.

Tot slot bespraken we de algemene aandachtspunten van de ziekenhuishervorming. Hoewel de ziekenhuishervorming veel omvat, is het einddoel voor iedereen gelijk: de kwaliteit van de zorg binnen het Belgische ziekenhuislandschap optimaliseren.

Het VPP wil de aanwezigen enorm bedanken voor hun inbreng. Aangezien de vorming van de ziekenhuisnetwerken nog maar in de startfase zit, kunnen we met die input onze stempel drukken op het beleid vanuit het standpunt van de patiënt. Daarom benadrukken we graag hoe erg we jullie inbreng op prijs stellen. Samen bereiken we veel meer!

Heb je nog vragen over de ziekenhuishervorming? Contacteer Anke Van Roost via anke.vanroost@vlaamspatientenplatform.be of via 016 23 05 26.

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.