Uit: Samenspraak 82 | Inhoudstafel >

Actie!

VPP ON TOUR 2016 - Een succesvolle eerste editie

Eind februari en begin maart organiseerde het VPP in elke provincie een contactmoment voor patiëntenverenigingen uit de regio. Het is niet voor iedereen evident om telkens af te zakken naar Heverlee voor een bijeenkomst van het VPP. Bovendien willen we onze werking in de toekomst meer regionaal verankeren en wilden we met deze bijeenkomsten al eens op verkenning gaan. Het werd een heel leerrijke en fijne ervaring!

Waar zijn we geweest?

Op zaterdag 27 februari gingen we van start in Antwerpen. Het Antwerpse publiek beet de spits af en hielp ons om de planning en de presentaties wat bij te schaven. Op dinsdag 1 maart trokken we naar West-Vlaanderen en ontvingen we gelijktijdig de Vlaams-Brabanders in onze lokalen in Heverlee. Op vrijdag 4 maart was Oost-vlaanderen aan de beurt om uiteindelijk af te sluiten in Limburg op zaterdag 5 maart. Een drukke week dus, maar zeker en vast de moeite waard!

Waarover ging het?

Omdat de bijeenkomst ook bedoeld was om nieuwe patiëntenvereni-gingen te leren kennen, startten we telkens met een uitgebreide voorstelling van het VPP. Het is natuurlijk onmogelijk om op een half uurtje tijd een volledig beeld te geven. Met een voorstelling van de collega’s en hun thema’s, enkele concrete voorbeelden van adviesorganen en acties, de georganiseerde activiteiten en een greep uit het aanbod aan brochures en publicaties konden we hopelijk toch de belangrijkste zaken meegeven.

On Tour in Oost-VlaanderenFoto: On Tour in Oost-Vlaanderen

Het volgende punt op de agenda was ons favoriete onderdeel van VPP on Tour: de verenigingen aan het woord. Alle aanwezigen kregen de kans om zichzelf en hun vereniging voor te stellen. Hoewel er meestal een dertigtal personen om beurt aan het woord kwamen, was het elke keer boeiend van de eerste tot de laatste minuut. De aanwezige patiëntenvertegenwoordigers vertelden gepassioneerd over de activiteiten van hun vereniging, de knelpunten waar ze tegenaan lopen, de toekomstplannen enzovoort. We hoorden vol bewondering hoe elke vereniging stuk voor stuk een enorm verschil maakt voor zijn leden.

Na een pauze om koffie bij te tanken was het tijd voor het meer inhoudelijke werk. Omdat er de laatste maanden op beleidsniveau heel wat grootse hervormingen worden aangekondigd, leek het ons zinvol om hierbij wat toelichting te geven. Zo kwamen de pilootprojecten over geïntegreerde zorg voor chronisch zieken aan bod, en de hervormingen van het ziekenhuislandschap.

We noteerden de vragen en opmerkingen van de aanwezigen nauwkeurig en nemen deze zeker mee in ons verdere beleidswerk.

Wie was er allemaal? 

Alle patiëntenverenigingen werden uitgenodigd voor de bijeenkomst van VPP on Tour in hun provincie: zowel leden als niet-leden van het VPP, zowel nationale verenigingen als lokale afdelingen. Dat leverde een gevarieerd publiek op met voornamelijk nieuwe gezichten.

We waren in de eerste plaats aangenaam verrast door de grote opkomst, in totaal schreven maar liefst 155 personen zich in voor alle provincies samen! Per vereniging of lokale afdeling was het mogelijk om drie personen per regio in te schrijven. Op de deelnemerslijsten stonden uiteindelijk heel wat verschillende verenigingen of afdelingen vermeld. Het was fijn om vast te stellen dat we ook de nieuwsgierigheid van nieuwe verenigingen konden aanwakkeren: verschillende van de nieuwelingen hadden meteen interesse om lid te worden en we hopen dan ook de komende weken enkele nieuwe leden te kunnen verwelkomen! 

Klaar om van start te gaan in AntwerpenFoto: Klaar om van start te gaan in Antwerpen!

Een overzicht van het publiek over alle provincies heen
  • 155 inschrijvingen
  • 106 aanwezigen van onze ledenverenigingen
  • 61 nieuwe gezichten van onze ledenverenigingen (bv. vrijwilligers van lokale afdelingen)
  • 49 aanwezigen van verenigingen die (nog) geen lid zijn

Wat nemen we mee? 

Met VPP on Tour wilden we in de eerste plaats op verkenning gaan. De grote opkomst en interesse was alvast heel motiverend, maar we nemen zeker ook de opmerkingen en bedenkingen mee. Zo bereikt de communicatiestroom naar onze leden niet altijd alle geïnteresseerden. Ook moeten we als VPP duidelijker maken wat we concreet kunnen betekenen voor onze leden, en wat niet. Het VPP mag in geen geval ervaren worden als een ‘ivoren toren’.

Bovendien bleek het opgestelde programma voor VPP on Tour vrij ‘intens’ te zijn. Op slechts een tweetal uurtjes tijd gaven we heel wat informatie over zeer uiteenlopende thema’s. Er was onvoldoende tijd om stil te staan bij concrete voorbeelden en bedenkingen. De focus lag nu natuurlijk op de kennismaking tussen het VPP en de aanwezige verenigingen, maar ter voorbereiding van een volgende editie bekijken we zeker hoe we dit anders kunnen aanpakken.

Daarnaast stellen we vast dat er heel wat patiëntenvertegenwoordigers zijn die niet de mogelijkheid hebben om tot in Heverlee te komen, maar zich wel willen engageren om samen te werken met het VPP. We zullen dan ook een plan uitwerken om in de toekomst vaker zelf op verplaatsing te gaan. Met VPP On Tour hebben we alvast een aantal geschikte locaties gevonden om dergelijke activiteiten te organiseren op een toegankelijke en budgetvriendelijke manier. Op sommige plaatsen bleek er echter een probleem te zijn met de bereikbaarheid of parkeermogelijkheden. Daarom willen we jullie vragen om ons te helpen bij de zoektocht naar vergaderlocaties in de verschillende provincies zodat we jullie op een gepaste manier kunnen ontvangen voor activiteiten.

Met tips over vergaderlocaties kan je contact opnemen met Lore Dupont (016 23 05 26 of lore.dupont@vlaamspatientenplatform.be)

Tot slot willen we jullie nog van harte bedanken voor jullie deelname en inbreng! VPP on Tour was een groot succes en dat hebben we enkel en alleen aan jullie te danken. Wat ons betreft komen we zeker nog terug en we hopen jullie dan opnieuw te mogen ontmoeten!

We namen heel wat materiaal mee om te tonen wat we precies doen Foto: We namen heel wat materiaal mee om te tonen wat we precies doen 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.