Uit: Samenspraak 87 | Inhoudstafel >

Agenda

VPP-activiteiten 2017

De komende maanden staan er verschillende VPP-activiteiten op de planning. We geven jullie graag een overzicht:

Denkdag e-health – 20 april

Op donderdag 20 april van 10u30 tot 13u organiseren we een denkdag om jullie een aantal onderwerpen over e-health voor te leggen. Verschillende werkgroepen werken aan een gedeeld elektronisch dossier met de patiënt. Het is belangrijk om hiervoor spelregels vast te leggen, zodat het voor zorgverlener en patiënt duidelijk is op welke manier met deze gegevensdeling moet worden omgesprongen. 

Denkdag delen van psychiatrische gegevens – 27 april

Op donderdag 27 april van 12u00 tot 15u30 organiseren we een denkdag over het elektronisch delen van psychiatrische/psychologische gegevens.Verschillende werkgroepen werken aan een gedeeld elektronisch dossier met de patiënt. Het is belangrijk om hiervoor spelregels vast te leggen, zodat het voor de zorgverlener en patiënt duidelijk is op welke manier met deze gegevensdeling moet worden omgesprongen. Deze denkdag is gericht op de leden van OPGanG (Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheid).

Denkdagen patiëntenrechten – 29 april en 18 mei

De wet patiëntenrechten bestaat dit jaar 15 jaar. Graag willen we met jullie de thema’s uit deze wet bespreken en verder uitdiepen. Loopt het vlot om inzage in je dossier te verkrijgen? Kan de organisatie van het klachtrecht beter? Is de wet nog actueel genoeg? Zijn er knelpunten waar de wet geen antwoord op biedt? Deze vragen en nog veel meer zullen aan bod komen op deze denkdagen.

De officiële uitnodiging volgt nog maar inschrijven is al mogelijk bij Susanne Op de Beeck, susanne.opdebeeck@vlaamspatientenplatform.be of via 016 23 05 26.

Symposium patiëntenrechten – 6 oktober

Op dit symposium stellen we onze bevindingen uit de focusgroepen voor. Samen met onze patiëntenverenigingen evalueren we de wet en presenteren we beleidsaanbevelingen om de wet te verbeteren. We hopen hiermee het debat te openen om je rechten als patiënten te versterken. Je hoort er later meer over. Het symposium zal plaatsvinden in de namiddag in het provinciehuis in Leuven.

Contact: Susanne Op de Beeck, susanne.opdebeeck@vlaamspatientenplatform.be of 016 23 05 26

VPP on tour - begin juni

We trekken voor het tweede jaar op rij naar de 5 Vlaamse provincies. Deze keer willen we onder meer ervaringen uitwisselen over de ziekenhuishervorming. Meer info volgt later.

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.