Uit: Samenspraak 99 | Inhoudstafel >

Edito

Voorwoord: Participatie door en voor patiënten

20 jaar Vlaams Patiëntenplatform! Vliegt de tijd zo snel? Op 20 jaar tijd slaagden we erin om de stem van de patiënt op de kaart van het gezondheidsbeleid te zetten. Van patiënten uit onze verenigingen horen we vaak: ‘we voelen ons verdedigd’ en ‘het doet zo deugd dat iemand voor ons opkomt, we staan niet alleen’. En dat is juist wat het VPP doet: noden en knelpunten van 116 patiëntenverenigingen bundelen, stevige beleidsdossiers maken en die op de juiste bureau van de juiste minister neerleggen. En neen, dat gaat niet alleen over gezondheidszorg, medicatie en terugbetalingen maar ook over vele andere thema’s zoals verzekeringen, onderwijs en werkgelegenheid. Levenskwaliteit, daar draait het om als genezen geen optie meer is. Je geluk (her)vinden in de kleine belangrijke dingen van elke dag en je leven zo normaal mogelijk verder zetten is cruciaal. Je bent immers meer dan alleen maar je ziekte…

Foto: Seppe Kuppens

Het VPP wil ook de komende 20 jaar met een stevige dosis enthousiasme, dossierkennis en voldoende kritische stem opkomen voor patiënten. We bereiden dit volop voor in onze toekomstoefening, samen met een gemotiveerde personeelsploeg, patiënten uit onze verenigingen en onze raad van bestuur. Participatie door en voor patiënten, daar blijven we voor gaan! Het VPP staat er stevig door de talloze patiënten uit onze verenigingen die zich mateloos inzetten voor lotgenoten, voor hun vereniging en ook voor gemeenschappelijke noden. Daar kan ik alleen maar heel dankbaar voor zijn.

Participatie vorm geven blijft de uitdaging want ondersteuning voor onze verenigingen is broodnodig als we alle zitjes in ziekenhuizen en eerstelijnszones willen ‘bemannen’. Met een strak plan en een constructieve dialoog gaan we die uitdaging aan.

Vieren deden we samen met onze leden op 27 september. Enkele sfeerbeelden mag je later verwachten.

Professionals nodigen we graag samen met onze verenigingen uit op onze boekvoorstelling op 15 oktober. Daar blikken we ook al vooruit op de toekomst van onze patiëntenstem in Vlaanderen. Wilt u alles weten over levensdoelen? Dan nodigen we u graag uit op 29 november op het symposium ‘Samen keuzes maken over persoonlijke zorg’.

Benieuwd hoe het allemaal begon? Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

Tot binnenkort!

Ilse Weeghmans

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.