Uit: Samenspraak 76 | Inhoudstafel >

Edito

Vlaamse Patiënten Peiling wetenschappelijk sterk onderbouwd

Intussen ken je de Vlaamse Patiënten Peiling vermoedelijk al wel. Dit is de vragenlijst die het Vlaams Patiëntenplatform vzw ontwikkelde om de ervaringen en tevredenheid van patiënten met de ziekenhuiszorg na te gaan. In 2011 bracht het VPP zijn ledenverenigingen samen om na te denken over wat goede zorg betekent voor patiënten. Kwaliteitsaspecten die volgens patiënten belangrijk zijn, vormden samen met wetenschappelijke kennis, zoals internationale vragenlijsten en literatuur, de basis voor de vragenlijst.

Intussen is deze vragenlijst al vier keer voorgelegd aan patiënten door een groeiend aantal ziekenhuizen.
Dit gebeurde in het kader van het VIP² kwaliteitsindicatorenproject. In totaal vulden meer dan 22.000 patiënten de vragenlijst in. In opdracht van het VPP voerde het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap van de KU Leuven een onderzoek uit om de vragenlijst verder te verfijnen. De onderzoeksresultaten suggereren dat de Vlaamse Patiënten Peiling een methodologisch zeer sterke en goed onderbouwde vragenlijst is. De vragenlijst bestaat uit acht dimensies, namelijk:

  1. voorbereiding op de opname,
  2. informatieverstrekking over de aandoening,
  3. informatieverstrekking over onderzoek, behandeling of verzorging,
  4. wijze van omgaan met patiënten en samenwerking tussen zorgverleners,
  5. privacy,
  6. veilige zorg,
  7. pijn en
  8. ontslag uit het ziekenhuis.

Het VPP past de vragenlijst nu lichtjes aan op basis van de onderzoeksresultaten, zodat hij nog duidelijker is voor patiënten. Van 16 maart tot 12 april 2015 zullen 44 ziekenhuizen de Vlaamse Patiënten Peiling opnieuw voorleggen aan alle patiënten die in deze periode ontslagen worden uit het ziekenhuis. Daarnaast gebruiken sommige ziekenhuizen onze vragenlijst het hele jaar door om hun patiënten te bevragen.

De resultaten van de tevredenheidsvragenlijst kun je op dit moment al op veel ziekenhuiswebsites terugvinden. In het voorjaar van 2015 wordt er ook een website gelanceerd waarop je deze resultaten gebundeld kan terugvinden. Op deze website zal je ook de resultaten van de ziekenhuizen kunnen vergelijken voor de vragenlijst en andere kwaliteitsmaatstaven over onder andere borstkanker, hartziekten en handhygiëne. We zullen de lancering van deze website zeker tijdig aankondigen!

Voor meer informatie of vragen kan je contact opnemen met Else Tambuyzer (016 23 05 26 of else.tambuyzer@vlaamspatientenplatform.be).

 

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.