Uit: Samenspraak 68 | Inhoudstafel >

Edito

Vlaamse Patiënten Peiling

Wanneer je in de periode tussen 3 en 30 juni opgenomen was in het ziekenhuis, is het mogelijk dat je gevraagd werd een vragenlijst in te vullen over jouw ervaringen met de zorg die je kreeg. Deze vragenlijst heet de Vlaamse Patiënten Peiling en werd ontwikkeld door het VPP in het kader van het kwaliteitsindicatorenproject (hierover stond een artikel in nieuwsbrief 66 van januari 2013). Ook in de periode tussen 7 oktober en 3 november is het mogelijk dat je gevraagd wordt de Vlaamse Patiënten Peiling in te vullen. Meer informatie over deze vragenlijst en het project vind je op onze website.

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.