Uit: Samenspraak 73 | Inhoudstafel >

Edito

Verslag van onze Algemene Vergadering van 22 maart 2014

Op zaterdag 22 maart 2014 vond de Algemene Vergadering van het Vlaams Patiëntenplatform plaats. Het VPP mocht vijf nieuwe leden verwelkomen, namelijk de Oostrozebeekse Transplantkring, de Vlaamse Vereniging voor Mensen met een Gehoorstoornis vzw, Tubereuze Sclerose in Vlaanderen vzw, de Maretak en Wildgroei vzw.

Na een welkomstwoordje en de goedkeuring van het verslag van de vorige Algemene Vergadering werd de Raad van Bestuur opnieuw verkozen. Zoals onze statuten voorschrijven, wordt de Raad van Bestuur om de vier jaar hernieuwd. Naast enkele bestuursleden die zich opnieuw kandidaat gesteld hebben, waren er ook verschillende nieuwe kandidaten. De Raad van Bestuur heeft ook een aantal experten voorgedragen aan de Algemene Vergadering. Alle kandidaten werden verkozen. Hieronder vind je de samenstelling van onze nieuwe Raad van Bestuur!

 • Gemma Reynders-Broos (Crohn en Colitis ulcerosa Vereniging vzw) – voorzitter
 • Christine Baelus (Astma- en allergiekoepel vzw) – penningmeester
 • Ulrike Pypops (Mucovereniging vzw)
 • Lia Le Roy (Werkgroep Hersentumoren vzw)
 • Karel Henderickx (Langerhans-cel-histiocytose België vzw)
 • Sybiel Verstraete (MS-Liga Vlaanderen vzw)
 • Hilde Lamers (Vlaamse Alzheimer Liga vzw)
 • Geert Van Isterdael (UilenSpiegel vzw)
 • Wim Colle (Pulmonale Hypertensie vzw)
 • Peter Gielen – expert
 • Rita Waelput – expert
 • Monique De Langhe-Claeys – expert

Mieke Craeymeersch van Similes vzw stelde zich niet opnieuw kandidaat voor onze Raad van Bestuur. Mieke werd in de bloemetjes gezet voor haar inzet en bedankt voor de fijne samenwerking.

Na de verkiezing van de Raad van Bestuur leidden onze directeur Ilse en plaatsvervangend voorzitter Christine Baelus onze leden door alle vzw-verplichtingen. De ledenverenigingen keurden de jaarrekening van 2013 en de begroting van 2014 goed.

De vzw-verplichtingen werden gevolgd door een interessante lezing van Geert Messiaen, secretaris-generaal van de Liberale Mutualiteit. Geert Messiaen is een echte duizendpoot. Hij was actief in de lokale politiek, is lid van talloze verenigingen en neemt een heel aantal functies op binnen beleidsorganen in het RIZIV. Op onze algemene vergadering kwam hij zijn laatste boek ‘Uitdagingen voor ziekenfondsen in de 21ste eeuw’ voorstellen. Iedereen vond het een interessante lezing en na afloop stelden we nog enkele vragen.

Ten slotte stelde de personeelsploeg van het VPP de actiepunten voor 2014 voor aan de hand van fictieve verkiezingsdebatten. Onze collega Patrick kroop voor de gelegenheid in de huid van Ivan De Vadder en modereerde de debatten. De verenigingen vonden dit een zeer creatieve manier om de actiepunten ludiek voor te stellen en kijken al uit naar het verdere verloop in 2014.

presentatie verkiezingsdebatten AV 2014

Op het einde werden alle vrijwilligers nog eens uitdrukkelijk bedankt voor hun inzet tijdens het voorbije jaar. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel vrijwilligers er telkens weer opnieuw aanwezig zijn op studiegroepen, denkdagen, infomomenten,… Het is dankzij hun inzet dat wij een sterke patiëntenstem kunnen laten horen en dat het VPP jaar na jaar meer erkenning krijgt van de overheid en andere stakeholders.

Na een hele voormiddag hard werken, was er tijd om verder kennis te maken met de aanwezige patiëntenverenigingen en lekker bij te praten tijdens de lunch.

Bedankt iedereen voor jullie aanwezigheid!

AV 2014 verkiezingsposters

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.