Uit: Samenspraak 78 | Inhoudstafel >

Edito

Verslag van het infomoment over het nieuwe beschermingsstatuut

Wat als… ik door mijn ziekte niet meer zelf in staat ben om beslissingen over mijn gezondheidstoestand te nemen?
Wat als… mijn dementerende vader steeds meer vergeet en verward is?
Wat als… ik tijdens een gedwongen opname geen heldere beslissingen meer kan nemen?

Sinds 1 september 2014 bestaat er een nieuw beschermingsstatuut voor mensen die niet (meer) in staat zijn om persoonlijke of zakelijke beslissingen te nemen. Met dit beschermingsstatuut kan je je vermogen en jezelf beschermen voor het geval je later niet (meer) in staat bent om dat te doen.

Voortaan zijn er twee systemen die jou en je goederen beschermen: de buitengerechtelijke en de rechterlijke bescherming.

  • Bij de buitengerechtelijke bescherming kan je (wanneer je dit nog kan) zelf een volmacht geven aan iemand die je vertrouwt om bepaalde handelingen in jouw naam te stellen.
  • Bij de rechterlijke bescherming stelt de vrederechter een bewindvoerder aan die jou begeleiding op maat zal bieden. De vrederechter kan dan één of meerdere bewindvoerders aanduiden. Dit kan iemand uit je netwerk zijn, of een professional zoals een advocaat of boekhouder.

Op zaterdag 6 juni organiseerde het Vlaams Patiëntenplatform een infomoment over het nieuwe beschermingsstatuut. Eerst presenteerde Sarah Defloor, projectverantwoordelijke bij het VPP, een kort overzicht van de nieuwe regeling. Na de pauze discussieerden de deelnemers aan de hand van enkele stellingen over het nieuwe beschermingsstatuut.

Als je meer informatie wenst over het nieuwe beschermingsstatuut kan je hiervoor contact opnemen met onze projectverantwoordelijke Sarah Defloor  (sarah.defloor@vlaamspatientenplatform.be of 016 23 05 26).

Creative Commons foto met als titel 'Stressed and worried'
Photo
by Bhernandez / CC BY 2.0

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.