Uit: Samenspraak 74 | Inhoudstafel >

Nieuws

Verjaardagsviering op zaterdag 20 september 2014

Op zaterdag 20 september was het dan zo ver! Al onze ledenverenigingen hadden een uitnodiging ontvangen om aanwezig te zijn op de viering van ons 15-jarig bestaan in het Provinciehuis in Leuven. Onze verenigingen waren talrijk aanwezig en samen hebben we er een vermoeiende maar vooral interessante dag van gemaakt!

Verwelkoming

Na de verwelkoming van onze voorzitter gaf Ilse een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het VPP. Heel wat inhoudelijke thema’s passeerden de revue, net zoals een overzicht van het personeelsbestand en de groeiende erkenning van de stem van de patiënt. Heel wat patiënten waren onder de indruk van het werk dat de voorbije jaren geleverd is. Dit alles kon enkel dankzij de blijvende inbreng van onze patiënten-verenigingen.

Aan het werk!

Daarna was het de beurt aan de aanwezigen om iets op papier te zetten. In verschillende groepjes werd nagedacht over wat participatie betekent voor patiënten, maar vooral ook voor de patiëntenvereniging. Hoe kunnen we tegemoetkomen aan de toenemende vraag naar patiëntenparticipatie? Wat heb je als vereniging nodig? Welke hinderpalen zijn er? Aan welke randvoorwaarden moet die participatie voldoen?

Het resultaat van de werkgroepen zal de komende maanden verwerkt worden. We houden onze ledenverenigingen op de hoogte!

Speechen…

Na een lekkere lunch was het de beurt aan minister Vandeurzen en aan de administrateur-generaal van het RIZIV, de heer Jo De Cock, om hun mening te geven over de rol van het Vlaams Patiëntenplatform vzw in een toekomstig gezondheidsbeleid. Beiden sprekers hebben benadrukt dat het VPP de komende jaren een noodzakelijke partner zal zijn in het overleg over de gezondheidszorg. De stem van de patiënt moet structureel gehoord worden. We kijken al uit naar de concrete invulling van deze woorden…

We hebben ook even teruggekeken naar het verleden. Mieke Vogels, de eerste subsidiërende minister van het VPP, vertelde  waarom zij besloot om 15 jaar geleden subsidies toe te kennen aan het VPP. Verder in de nieuwsbrief vind je een interview met haar waarin ze haar ideeën over de toekomstige gezondheidszorg uit de doeken doet.

Tenslotte zorgde Peter Gielen van het Trefpunt Zelfhulp voor een mooie afsluiter van de dag. Hij bracht in herinnering welke gebeurtenissen leidden tot de start en uitbouw van het VPP en welke discussies hiermee gepaard gingen. Op de volgende pagina’s vinden jullie nog heel wat sfeerfoto’s! 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.