Uit: Samenspraak 67 | Inhoudstafel >

Edito

Vergelijking hospitalisatieverzekeringen mutualiteiten 2013 – dekking voorafbestaande aandoeningen

 

Het VPP vergeleek net zoals vorig jaar de hospitalisatieverzekeringen van mutualiteiten voor 2013. In deze vergelijking focussen we op de dekking voor voorafbestaande aandoeningen.

Een voorafbestaande ziekte of aandoening is een gezondheidsprobleem dat aanwezig is tijdens het afsluiten van een hospitalisatieverzekering en dat je dus op je medische vragenlijst dient te vermelden. Het gaat niet om ziekten of aandoeningen die je tijdens de looptijd van verzekeringscontract gekregen hebt.

De vergelijking van de polissen van 2013 werd gemaakt op basis van de volgende vragen:

  • Op welke manier vergoedt de hospitalisatieverzekering een hospitalisatie ten gevolge van een voorafbestaande aandoening of ziekte?
  • Komt een voorafbestaande aandoening of ziekte in aanmerking voor de waarborg ambulante kosten voor ernstige ziekten?

Naast deze twee dekkingen zijn de volgende elementen ook belangrijk om hospitalisatieverzekeringen van mutualiteiten te vergelijken als je een voorafbestaande aandoening hebt:

  • Voor welke ziekenhuisdiensten wordt de tussenkomst beperkt in bedrag of tijd (bijvoorbeeld voor de dienst revalidatie)?
  • Zijn deze ziekenhuisdiensten belangrijk voor de behandeling van je voorafbestaande aandoening of ziekte?

Voor welke hospitalisaties worden de kosten van geestes- en zenuwziekten terugbetaald? Indien je voorafbestaande ziekte onder de noemer van geestes- en zenuwaandoeningen valt, dien je dit zeker na te gaan.

Deze elementen werden ook opgenomen in de vergelijking. Je kan de vergelijking gratis opvragen bij het Vlaams Patiëntenplatform vzw en terugvinden op onze website bij de nieuwsberichten.

We danken alle mutualiteiten om de inhoud van de vergelijking te verifiëren.

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.