Uit: Samenspraak 92 | Inhoudstafel >

Goed om te weten

Van geneesheer tot arts

“Geneesheren” zijn meer en meer “geneesvrouwen”. De wetgever volgde die trend en verving de term “geneesheer” door de term “arts”.

Is het jou ook al opgevallen? ‘Meneer doktoor’ is steeds vaker een vrouw! De RIZIV-databank van de actieve zorgverleners toont aan dat de dames al met een stevige hap uit de koek gaan lopen: er zijn 27.953 mannen en 22.744 vrouwen. De term ‘geneesheer’ is dus een onterechte veralgemening geworden … en een doorn in het oog van menig feministe.

Maar gelukkig is vrouwvriendelijkheid een hoog goed, ook voor de wetgever. Daarom is de term ‘geneesheer’ uit de gecoördineerde ZIV-wet [1] geschrapt, ten voordele van de genderneutrale term ‘arts’. Voor liefhebbers van juridische details: dat gebeurde via de Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid van 11.08.2017 (B.S. van 28.08.2017).
 

Ook samenstellingen wijzigen

Ook uit samenstellingen is ‘geneesheer’ geweerd:

Gebruik altijd ‘arts’ in je communicaties en niet meer ‘geneesheer’. Dat geldt zowel voor het geïsoleerde woord als voor samenstellingen, in het enkelvoud en in het meervoud.

Bron: KCE


[1] Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 of eenvoudig gezegd: de wet op de verplichte ziekteverzekering.

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.