Uit: Samenspraak 81 | Inhoudstafel >

Edito

UPDATE: Vergelijking terugbetaling psychologische begeleiding & psychotherapie door de ziekenfondsen

Net zoals de afgelopen jaren maakte het VPP een overzicht van de terugbetaling die elk ziekenfonds aan zijn leden biedt voor psychotherapie en psychologische begeleiding. Het resultaat is een dossier met een bespreking van de terugbetalingsmogelijkheden en een vergelijking van het aanbod van de verschillende mutualiteiten. De analyse baseerden we op volgende vragen:

  • Welke doelgroep heeft recht op terugbetaling?
  • Om welke soort psychotherapie/psychologische begeleiding gaat het?
  • Hoeveel bedraagt de terugbetaling en wat zijn de voorwaarden hiervoor?
  • Welke eisen worden gesteld aan de psychotherapeut/psycholoog?

Daarna geven we informatie over de terugbetalingsprocedure en verwijzen we naar andere initiatieven die de ziekenfondsen nemen om de geestelijke gezondheid te bevorderen. Op onze website vind je een overzichtsdocument en een apart document per ziekenfonds bij het 'thema Geestelijke gezondheid'. Elke ledenvereniging van het VPP krijgt één exemplaar van het overzicht toegestuurd via de post.


Voor vragen kan je contact opnemen met Else Tambuyzer (else.tambuyzer@vlaamspatientenplatform.be of 016 23 05 26).

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.