Uit: Samenspraak 88 | Inhoudstafel >

Edito

Update thematische nieuwsbrief 'werken met een chronische aandoening'

Elk jaar staat het septembernummer van de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform in het teken van één onderwerp. Een thematische nieuwsbrief gaat dieper in op dat thema en bundelt zoveel mogelijk belangrijke informatie voor onze leden. In de themanieuwsbrieven komen ook tips & tricks, getuigenissen en interviews met professionals aan bod. Dit jaar geven we je een heleboel praktische tips waarmee je kan besparen op je gezondheidskosten. In 2014 wijdden we een thematische nieuwsbrief aan ‘werken met een chronische aandoening’. Die herwerken we momenteel.

Deze nieuwsbrief bevatte onder andere een overzicht van de resultaten van onze bevraging over werk en informatie over de ondersteunende maatregelen van de VDAB en het systeem van toegelaten arbeid.

De inhoud blijft behouden maar wordt geüpdatet. Zo voegen we een extra artikel toe over de nieuwe maatregelen om langdurig zieken te reïntegreren. De re-integratiemaatregelen komen veel aan bod in de media en we merken dat er nog steeds heel veel nood is aan informatie over werken met een chronische aandoening. Daarom passen we de editie van 2014 aan en breiden ze uit.

Momenteel werken we volop aan de teksten voor deze nieuwe editie. We willen de herwerkte nieuwsbrief in het najaar publiceren.

 

Contactpersoon: Eline Bruneel via eline.bruneel@vlaamspatientenplatform.be of 016 23 05 26. 

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.