Uit: Samenspraak 86 | Inhoudstafel >

Edito

Toestemming gegevensdeling voor kinderen: nieuwe mogelijkheden

Sinds 2013 kan je zelf online je toestemming registreren en beheren om je gezondheidsgegevens elektronisch te delen. Sinds kort kan je dat ook doen voor kinderen die geen kids-ID hebben.

Sinds 2013 kan je zelf online je toestemming registreren en beheren om je gezondheidsgegevens elektronisch te delen. Sinds kort kan je dat ook doen voor kinderen die geen kids-ID hebben.Als je toestemming geeft om je gezondheidsgegevens te delen, krijgen zorgverleners, waarmee je een therapeutische relatie of een zorgrelatie hebt, toegang tot je gezondheidsgegevens. Het gaat bijvoorbeeld over een overzicht van de medicatie die je neemt, je vaccinatiestatus, resultaten van medische onderzoeken, een ontslagbrief van het ziekenhuis, enzovoort.

Om je toestemming zelf te registreren meld je je aan met je elektronische identiteitskaart, je kaartlezer en je pincode via de website www.patientconsent.be.

Voor kinderen, die niet over een elektronische identiteitskaart beschikken (kids-ID met pincode), kon de toestemming voor gegevensdeling tot voor kort enkel geregistreerd worden door een zorgverlener, een ziekenfonds of een opnamedienst van een ziekenhuis. Zij registreerden de toestemming op vraag van de ouders of voogden van het kind.

Rechtstreeks beheer door de ouders

Vanaf nu kunnen ouders of voogden ook zelf online via www.patientconsent.be voor hun kinderen de toestemming registreren. De online toepassing biedt ouders daarnaast ook nog andere opties:

  • therapeutische relaties nagaan of aanmaken: bekijken en/of aanduiden welke zorgverleners toegang mogen hebben tot de gezondheidsgegevens van het kind;
     
  • zorgverleners uitsluiten: de mogelijkheid om specifieke zorgverleners de elektronische toegang tot de gezondheidsgegevens van het kind te weigeren.
     
  • toestemming intrekken: een gegeven toestemming kan op elk moment ingetrokken worden.

Om deze zaken voor ouders en voogden mogelijk te maken, ontwikkelde het eHealth-platform, die de gegevensdeling binnen de Belgische gezondheidszorg ondersteunt en beveiligt, een technische oplossing.

We vroegen aan Eric Slabbinck, projectmanager bij het eHealth-platform, hoe de oplossing juist werkt.

Eric SlabbinckWanneer je inlogt op de eHealthConsent-toepassing is er een optie om de lijst van kinderen op te halen voor wie je als ouder de toestemming kunt beheren (zie de schermafbeelding hieronder).

Als je op die optie klikt, zoekt de toepassing bij het Rijksregister de lijst met je kinderen op die jonger zijn dan 18 jaar. Je kunt selecteren voor welk kind je de toestemming en therapeutische relaties wilt bekijken of wijzigen.

De geraadpleegde gegevens uit het Rijksregister zijn die van de “afstamming” en niet die van de “gezinssamenstelling”. Bij co-ouderschap hebben beide ouders toegang tot de gegevens. 

 

Printscreen toestemming gegevens delen kinderen.

Afbeelding: screenshot van de eHealth Consent-toepassing (toegankelijk via www.patientconsent.be)

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.