Uit: Samenspraak 85 | Inhoudstafel >

Edito

Toegang tot gezondheidsgegevens per type zorgverlener: wat is de mening van patiënten?

Zorgverleners zullen steeds vaker gezondheidsgegevens delen. Zo willen ze onder andere de kwaliteit en veiligheid van de zorg verhogen. Omdat gezondheidsgegevens een gevoelige materie zijn, roept gegevensdeling vragen op. Het VPP deed daarom een enquête over toegangsrechten tot gezondheidsgegevens. 

Een van de vragen die opduikt in de discussie over gegevensuitwisseling is: Welke zorgverleners mogen toegang hebben tot welke types gezondheidsgegevens? Bijvoorbeeld:

  • Heeft een apotheker nood aan resultaten van bloedonderzoeken?
  • Moet een kinesitherapeut standaard toegang krijgen tot resultaten van medische beeldvorming?
  • Mag een tandarts weten welke gezondheidsproblemen je in het verleden had?

Op beleidsniveau komen die vragen weldra aan bod. Het VPP vindt het belangrijk om te weten hoe patiënten hierover denken.

Enquête toegangsrechten

Het VPP vroeg via een elektronische enquête de mening van Het VPP vroeg via een elektronische enquête de mening van patiënten over toegangsrechten per type zorgverlener. patiënten over toegangsrechten per type zorgverlener. De enquête liep van 12 augustus 2016 tot en met 18 september 2016. 648 patiënten namen deel aan de enquête.

In de enquête focusten we op de apothekers, thuisverpleegkundigen, kinesitherapeuten, tandartsen en artsen. Verschillende gegevenstypes zoals vaccinatiestatus, risicofactoren, lijsten van vroegere en actuele gezondheidsproblemen, parameters, resultaten van medische beeldvorming… kwamen aan bod.

Per beroepsgroep en per gegevenstype konden patiënten één van volgende antwoordcategorieën aanduiden:

  • Ja, deze gegevens mogen automatisch gedeeld worden met beroepsgroep X
  • Nee, deze gegevens mogen niet gedeeld worden met beroepsgroep X
  • Misschien, ik wil zelf kunnen bepalen of ik deze gegevens beschikbaar maak voor beroepsgroep X[1]
  • Geen mening

Daarnaast bevatte de enquête nog enkele andere vragen. We peilden bijvoorbeeld naar de indrukken van de deelnemers over de huidige gegevensdeling en het belang van de discussie rond toegangsrechten.

Rapport

De resultaten van de bevraging werden verwerkt en bekendgemaakt via een rapport. Het rapport bestaat uit: de cijfergegevens per beroepsgroep, algemene vaststellingen en zeven aanbevelingen voor het delen van gezondheidsgegevens.

Samenvatting van de aanbevelingen:
1) Ontwikkel een methodiek voor een maatschappelijk debat rond toegangsrechten
2) Maak een onderscheid tussen gegevenstypes waarover wel of geen verdere discussie nodig is
3) Analyseer de piste om bepaalde toegangsrechten via patiëntenportalen te regelen
4) Reflecteer over proportionaliteit: gegevensdeling versus mondelinge informatie van de patiënt
5) Voer onderzoek over de vermelding van indicaties van geneesmiddelen aan apothekers
6) Besteed aandacht aan de potentiële negatieve effecten van gegevensdeling
7) Beschouw psychiatrische verslagen als een bijzondere categorie

Meer informatie over de aanbevelingen en de andere onderdelen lees je in het rapport. Je vindt het rapport terug op onze website of kan het telefonisch opvragen via 016 23 05 26.

Door het rapport te verspreiden, wil het VPP er voor zorgen dat er rekening wordt gehouden met het patiëntenperspectief in het debat over toegangsrechten.

[1] Deze antwoordcategorie hield in dat de deelnemer zelf via een patiëntenportaal wil aanduiden of (en wanneer) zijn zorgverlener van beroepsgroep X toegang tot het gegevenstype krijgt.

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.