Uit: Samenspraak 77 | Inhoudstafel >

Edito

Tien ervaringsdeskundigen opgeleid in HEE!-methodiek voor begeleiding Herstelwerkgroepen

Op 27 februari voltooiden vijf duo’s na tien bijeenkomsten de HEE!-kartrekkerscursus in Heverlee. Deze opleiding volgens de HEE!-methodologie uit Nederland werd door OPGanG, de Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheidszorg, voor het eerst in Vlaanderen geïntroduceerd. HEE! staat voor Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid en in dit programma voor kartrekkers werden tien ervaringsdeskundigen gevormd tot begeleiders van Herstelwerkgroepen. Dit zijn zelfhulpgroepen waarbij de leden kennis maken met het begrip herstel. Aan de hand van thema’s worden eigen ervaringen ingebracht en met elkaar besproken. Zo verwerven de deelnemers ervaringskennis en ontwikkelen ze een persoonlijk en gezamenlijk herstelperspectief.

Op de foto prijken de cursisten met hun certificaat en een bosje tulpen uit Amsterdam. We feliciteren (van links naar rechts): Baptist Castelein, Elke Van Gompel, Christine Corbillon, Annick Beyers, Sven Roovers, Nathalie Albert, Geert Kestens, Greet Claes, Mick Hutsebaut en Emmy Berus.

Cursisten van de HEE!-cursus

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.