Uit: Samenspraak 92 | Inhoudstafel >

Edito

Terugbetaling psychotherapie en psychologische begeleiding

De terugbetaling van consultaties bij een psycholoog, psychotherapeut of klinisch orthopedagoog zijn niet inbegrepen in de verplichte ziekteverzekering. Ziekenfondsen betalen hier soms een deel van terug. Het gaat om aanvullende voordelen en diensten die verschillen per ziekenfonds. Voor patiënten is het niet altijd makkelijk om te weten welk ziekenfonds wat terugbetaalt. Met onze vergelijking willen we hen hierover informeren.

Het Vlaams Patiëntenplatform maakt jaarlijks een vergelijking van de terugbetaling van psychotherapie door de ziekenfondsen. Deze analyse gaat niet over een verblijf in psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen van een algemeen ziekenhuis (PAAZ), psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) of Initiatieven Beschut Wonen (IBW). Ze gaat bovendien niet over consultaties bij Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) of Revalidatiecentra (CAR). 

De verplichte ziekteverzekering betaalt consultaties bij psychiaters wel terug. Maar niet alle psychiaters bieden ook psychotherapie aan.

Deze analyse gaat niet over een verblijf in psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen van een algemeen ziekenhuis (PAAZ), psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) of Initiatieven Beschut Wonen (IBW). Ze gaat bovendien niet over consultaties bij Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) of Revalidatiecentra (CAR).

Wat valt op in de vergelijking van de verschillende ziekenfondsen?

 • Wat terugbetaald wordt verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds.
   
 • Alle ziekenfondsen bieden een terugbetaling aan voor de doelgroep kinderen en jongeren.
   
 • Voor de doelgroep volwassenen zijn er nog steeds twee ziekenfondsen die geen enkele vorm van terugbetaling of prijsvermindering aanbieden. Dit is wel een daling ten opzichte van 2017! De terugbetaling is meestal beperkt.
   
 • Enkele ziekenfondsen bieden zelf een vorm van begeleiding aan: een telefonische luisterlijn, online hulp of een gesprek bij een psycholoog van de sociale dienst. Sommige ziekenfondsen bieden zelf cursussen, bv. mindfulness, en andere gezondheids-bevorderende diensten, bv. een app, aan.
   
 • Er zijn verschillen in het aantal sessies die terugbetaald worden. Bij sommige ziekenfondsen worden jaarlijks een aantal psychotherapiesessies terugbetaald. Anderen betalen eenmalig een aantal sessies terug. Dit varieert van 5 tot 12 sessies. In vergelijking met 2017 is er een stijging van het aantal ziekenfondsen dat 12 sessies terugbetaalt.
   
 • Het maximumbedrag dat terugbetaald wordt, varieert sterk. Sommige ziekenfondsen bieden maximaal 50€ terugbetaling aan per jaar, andere 300€ per jaar of een maximaal bedrag van 540€ (eenmalig, in het totaal). Voor psychotherapie bij kinderen wordt doorgaans een hoger bedrag terugbetaald.
   
 • Naast de terugbetaling van psychotherapie en psychologische begeleiding door een psychotherapeut of psycholoog, zijn er steeds meer ziekenfondsen die een consultatie bij de klinisch orthopedagoog terugbetalen.

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.